Den foreslåtte særskatten i havbruket skaper debatt. Vi trenger å studere et alternativ til særskatt, nemlig et leiesystem.

Norges konsesjonssystem er det eneste havbruksland i verden med denne ordningen. I alle andre land leier havbruksselskapene rettigheter til å drive havbruk. Og ikke minst interessant, de leier sjøtomter hvor oppdrettsmerdene plasseres.

Kommunene er godt vant med å tilrettelegge på land tomter for industrivirksomhet for deretter å leie ut arealet og avgiftsbelaste bruk av infrastruktur. Det samme resonnementet bør kunne brukes om sjølokaliteter.

Oppdrettsselskapene er avhengig av å få bruke de beste arealene med den mest effektive infrastrukturen – kaier, veier, landstrøm og annet. En leieinntekt direkte til kommunekassen vil spore kommunestyrerepresentantenes engasjement til å være med på å utvikle havbruksnæringen.

Slike inntekter er forutsigbare og som rådmennene trygt kan budsjettere. Leiesummen er faktisk en type grunnrente overført direkte til kommunen.

Vi må holde fast på det vi opplever som enighet. Ap og Høyre greide i NRK P2s Politisk kvarter 6. november å istemme et felles mål om at vertskommunene må få en større andel av havbrukets økonomiske verdier.

Vår appell går til Stortinget om å gå sammen om å få utredet et leiesystem som alternativ til særskatt. Havåkeren er i ferd med å bli akseptert som den viktigste åkeren vi skal dyrke mat i. Fellesskapet eier den, og fellesskapet gjennom sine kommuner kan leie den ut. Det er god fremtidspolitikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.