I Norge har vi en av verdens beste permisjonsordninger når vi setter barn til verden. Vi får et års permisjon med lønn fra jobben, fordelt på mor og far. Fødselspermisjon sikrer at kvinner kan ha en karriere samtidig som de får barn. Ordningen bidrar også til at barna i tidlig alder kan være sammen med foreldrene.

Fødselspermisjon og barnehager har ikke bare vært et gode for foreldrene, ordningen har også gitt Norge en betydelig økonomisk avkastning.