Steinar Holden

Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Dristig reduksjon av inflasjonsmålet

Lavere inflasjonsmål kan føre til høyere realrente, sterkere kronekurs og lavere sysselsetting.

Publisert: Oppdatert:

At Finansdepartementet senker inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent som årlig rate vil ifølge standard økonomisk teori ha svært liten betydning for norsk økonomi. Men det er grunn til å tro at standard økonomisk teori er for enkel i denne sammenheng. Til syvende og sist kan det gå ut over sysselsettingen.
At Finansdepartementet senker inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent som årlig rate vil ifølge standard økonomisk teori ha svært liten betydning for norsk økonomi. Men det er grunn til å tro at standard økonomisk teori er for enkel i denne sammenheng. Til syvende og sist kan det gå ut over sysselsettingen. (Foto: Eivind Senneset)