Har også SV og Pensjonistforbundet snudd i pensjons-
saken?

I DN 13. januar anklages jeg av Frps Erlend Wiborg for å villede, basert på min omtale av Frps og SVs forsøk på å torpedere pensjonsreformen. Han mener at jeg har tatt feil på to områder, ved å lese hans eget representantforslag til Stortinget:

  • Minstepensjonsnivå, ikke «minste pensjonsnivå».

Frp og SV har i Stortinget foreslått å heve minste pensjonsnivå til det såkalte EU60, noe Arbeids- og sosialdepartementet har beregnet å ville koste 47 milliarder kroner årlig i 2050 og spise opp halvparten av innsparingen i pensjonsreformen. Nå hevder Wiborg at Frp og SV egentlig mente «minstepensjonsnivå» alle de ni stedene de har skrevet «minste pensjonsnivå».

Wiborg må gjerne angre på representantforslaget og bortforklare det med særskrivningsfeil når nå Frp tydeligvis har snudd i denne saken. Men er medforslagsstiller SV og Pensjonistforbundet enig i Wiborgs tolkning, som innebærer at et pensjonsnivå som omtales som uverdig i dag, er verdig i morgen?

Wiborg peker selv på at dagens minstepensjonister ikke er omfattet av pensjonsreformen. Å skulle øke utbetalingene betydelig til denne gruppen vil legge ytterligere sten til byrden for de kommende generasjoner som skal betale for de økte pensjonsutgiftene, og som selv faktisk er omfattet av pensjonsreformen.

De unge må stå lenge i arbeid, enten de har helse til det eller ei. Det er urimelig å forvente at dagens unge skal finne seg i dette.

  • Årlig regulering av pensjonene.

Årlig regulering av pensjonene er en viktig del av pensjonsreformen. Partene i pensjonsoppgjøret ble enige om at pensjonene hvert år skulle øke med lønnsveksten, fratrukket 0,75 prosentpoeng. Det er ikke vedtatt en årlig kjøpekraftsforbedring, slik Wiborg synes å legge til grunn. Mens Stortinget i 2009 la til grunn en årlig reallønnsvekst på 1,5 prosent, har vi de siste årene hatt flere år med lavere lønnsvekst for arbeidstagerne.

Det er et problem for norsk økonomi hvis vi ikke klarer å skape store nok verdier til å sikre en god lønnsvekst for dem som er i arbeidslivet og i etableringsfasen. Econa mener at vi må skape mer verdier, bake kaken større. Det gjøres ved å bruke mer av statsbudsjettet på forskning, utdannelse og infrastruktur, ikke ved å øke pensjonsutgiftene og dermed måtte øke skattene for arbeidstagerne.

Wiborg skriver ærlig nok at Frp er motstander av pensjonsreformen. Econa, som er interesse- og arbeidstagerorganisasjonen for 25.000 økonomer, er imidlertid opptatt av velferdsstatens bærekraft og trygghet for fremtidens pensjoner. Econa støtter derfor pensjonsreformen, som er den kanskje viktigste reformen i vår tid.

De partier som vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, bør ikke underminere pensjonsreformen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.