Per M. Norheim-Martinsen, førsteamanuensis og Magnus Håkenstad, forsker, Forsvarets høgskole

Det nye totalforsvaret

Forsvaret må utnytte mulighetene som ligger i økt samarbeid med privat næringsliv. Det krever en helhetlig strategi.

Publisert: Oppdatert: