I sitt innlegg Personvernet fortjener en saklig debatt (DN 23. februar) mener advokat Rune Opdahl at Datatilsynet opptrer usaklig. Det er vi uenige i. Innholdet er fra vår side dypt saklig, selv om vi går litt ut av den juridiske formen og bruker relativt uskyldige dyremetaforer.

Vi har brukt språklige bilder for å understreke poenger som belyser saken. Saklighet betyr å holde seg til saken og begrunne standpunktene tilstrekkelig. Vi opplever derimot at Wiersholm avfeier Datatilsynets faglige integritet uten særlig begrunnelse.

Ved å kalle oss usaklige, flyttes oppmerksomheten vekk fra diskusjonstemaet.

Opdahl mener også at vi forsøker å eie sannheten om personvern når vi påpeker at han representerer klienter. Datatilsynet vil selvsagt ikke eie sannheten, og vi ønsker diskusjon. Men når vår rolle kritiseres så ensidig, synes vi ikke det er så usaklig å utforske hans.

For øvrig har vi ikke sagt oss uenige i Wiersholms rettslige perspektiver om Google Analytics og personvern, slik innlegget deres kan gi inntrykk av. La oss holde oss til saken.

Vi er enige i at viktige saker bør prøves, men vi er uenige i hvordan Datatilsynets uavhengighet fremstilles. Vi synes videre at rådet om å ikke innrette seg etter vedtak er unyansert.

Det samme kan sies om statistikkbruken. Opdahl har rett i at en stor andel av våre påklagede vedtak omgjøres. I 2021 utgjorde imidlertid omgjøringene kun to prosent av totalt antall vedtak.

Det er dessuten ikke slik at vedtak kun omgjøres fordi vi har vært for strenge. Flere endringer skyldes saksbehandlingstid, og vedtak oppheves også til virksomhetens disfavør.

Vi ønsker en opplyst diskusjon og ser at uenighet og samtaler om dilemmaer bringer personverndebatten fremover. Men da må det som Opdahl selv sier, være saklig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.