Før covid-19-pandemien brøt ut ville vi i finansbransjen ansett det som bortimot en umulighet å skulle hente inn over to milliarder kroner fra investorer verden over, uten å foreta ett eneste fysisk investormøte. Med børsnoteringen av software-selskapet Pexip har vi derimot erfart at det ikke bare er mulig, men at det til og med er mange fordeler ved å droppe fysiske møter og reisevirksomhet.

Etter at Covid-19 spredte seg til Europa var vi raske med å omstille oss og tilby investorer virtuelle møter med Pexip som erstatning. Selskapet leverer ledende videokonferanseløsninger til kunder over hele verden, og en virtuell markedsføringskampanje var en gyllen mulighet for Pexip til å vise at digitale møter kan være et fullgodt alternativ til fysiske møter. Resultatet var en kraftig overtegning på mer enn 20 ganger tilgjengelige aksjer i det som er den største software-noteringen i Skandinavia noensinne.

Selv om børsnoteringen av Pexip den 14. mai ville vært vellykket uten det ekstraordinære behovet som oppsto i år, har vi gjort erfaringer med verdens første virtuelle børsnotering som kan ha overføringsverdi til næringslivet for øvrig.

Are Andersen
Are Andersen (Foto: ABG Sundal Collier)
Peter Straume
Peter Straume (Foto: ABG Sundal Collier)

I børsnoteringen av Pexip ble det i løpet av kun fire dager gjennomført møter med investorer i fjorten land. Sammenlignet med tradisjonelle prosesser tilsvarer dette en dobling av geografisk dekning på halvparten av tiden, med en mye større fleksibilitet på hvem man møter til hvilken tid. I tillegg til møter med enkeltinvestorer ble det avholdt gruppepresentasjoner, og her var fordelene med bruk av video enda tydeligere. På tre gruppepresentasjoner deltok nærmere 500 deltagere fra hele verden, mot i underkant av 100 deltagere i sammenlignbare prosesser. Det tilsvarer fem ganger bedre dekning på halvparten av tiden. ABG Sundal Colliers analytikere benyttet seg også av videoklipp som ble distribuert til rundt 1000 investorer sammen med den tradisjonelle analyserapporten.

Den gode investordekningen ville vært til liten nytte dersom kvaliteten på møtene ble dårligere. Derfor var det gledelig å se at samtlige møter med enkeltinvestorer resulterte i en investering. Dette er et resultat vi aldri har erfart tidligere i det nordiske kapitalmarkedet, og tyder på at fysisk oppmøte ikke lenger er et krav til en vellykket finansieringsprosess, selv for et selskap som ikke allerede er godt kjent i investormarkedet.

I tillegg til bedre investortilgang har virtuelle møter klare økonomiske og miljømessige fordeler. Pexip estimerer selv at de har spart mer enn 1700 timer i ren reisetid i forbindelse med børsnoteringen. Foruten en stor økonomisk besparelse i form av fly- og reisekostnader, innebærer det reduksjoner i klimagassutslipp tilsvarende omtrent 80 tonn CO2, eller det årlige forbruket til ti nordmenn. Spart reisetid gjør det også mulig for toppledelsen å fokusere på selskapets daglige drift og tilbringe mer tid med familien. Dessuten unngår de belastningen fra et hektisk reiseprogram, og kan stille bedre forberedt og uthvilt til hvert møte.

Ved å ta i bruk ny teknologi og finne nye måter å jobbe på, kan bedrifter altså gjennomføre flere møter på kortere tid, til vel så høy kvalitet, og med betydelige utslipps- og kostnadsbesparelser. Disse betydelige fordelene taler for at digitale markedsføringsprosesser vil bli den nye normen, både for finansbransjen spesielt og i næringslivet generelt.

Overgangen til digitale møter åpner for betydelig effektivisering og kostnadsbesparelser i en bransje som tradisjonelt ansees for å være konservativ. Innsikten vi har opparbeidet gjennom børsnoteringen av Pexip har allerede ført til endringer i ABG Sundal Colliers praksis for møter og kapitalinnhenting. Ytterligere én heldigital notering på Oslo Børs (Merkur Market) er gjennomført, og vi sikter mot å være i mål med en tredje notering før sommeren.

Telenor annonserte nylig at deres ansatte ikke trenger å møte fysisk på jobb i fremtiden, som følge av positiv erfaring med virtuelt samarbeid. I ABG Sundal Collier vil vi praktisere «Video First» så langt det går, både internt og eksternt også etter normalisering og gjenåpning av samfunnet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.