På mange måter ble korona-epidemien en «perfekt storm» som la til rette for innføring av ny teknologi og endring av etablerte måter å jobbe på. «Perfekt» på den måten at store deler av utdannelsessystemet og arbeidslivet ble tvunget til å ta i bruk ny teknologi, endre måten de jobber på, og tenke nytt om transportbehovet til og fra jobb.

Mange store utfordringer og tragedier til tross; vi har vist at vi er omstillingsdyktige og finner løsninger. Når vi i tillegg ser at nye måter å jobbe på reduserer klimautslippene, og at vi kanskje kan revurdere hvordan vi bygger infrastruktur, så kan det faktisk være at krisen bidrar til en positiv utvikling.

Jeg representerer en kunnskapsbedrift med svært mange dyktige kolleger som har ulike personligheter og behov. Enkelte vil aller helst jobbe med programvareutvikling på egen hånd, og kommuniserer best på video eller gjennom andre digital kommunikasjonskanaler. På den andre enden av skalaen er det mange andre som har et større behov og ønske om sosial kontakt i form av ledelse, sosiale aktiviteter og de rammene som en fast arbeidsplass kan gi. For oss som selskap er det også viktig med fysiske møteplasser der vi kan utvikle en god kultur og bli kjent med kolleger gjennom fysiske møter. Tilfeldige møter mellom kolleger ved kaffemaskinen eller bordtennisbordet, bidrar til trivsel og bedre samarbeid og innovasjon.

Min spådom er derfor at mange norske arbeidsplasser lander på en hybridløsning der medarbeiderne kombinerer hjemmekontor med enkelte dager på kontoret. På den måten får kunnskapsmedarbeiderne selv finne en arbeidsrytme der de reduserer tiden de bruker til og fra jobb, de bidrar til å spre belastningen på bilveier og offentlig transport, og de får tilgang til kolleger og sosiale nettverk ved å jobbe fra kontoret når det er hensiktsmessig.

I ulike kommentarer og kronikker de siste ukene, diskuteres det om fordeler og ulemper med hjemmekontor. Svært mange kunnskapsarbeidere skryter av økt konsentrasjon, mindre stress og høyere produktivitet på hjemmekontoret. Samtidig har vi alle blitt vitner til uheldige situasjoner der folk ikke er fullt konsentrerte mens de deltar i videomøter, eller endeløse møter uten mål og mening. Andre sliter med manglende ledelse og motivasjon. Svaret på dette er arbeidskultur og modenhet; det må stilles klare forventninger til møter og prosesser, og organisasjonen må bli vant med å bruke digitale verktøy. Ikke minst må man ta seg tid til å lære og utvikle organisasjonen. Individuelle behov må ivaretas og vi må ikke glemme at arbeidsplassen er et viktig sosialt lim.

God ledelse vil fortsatt være viktig, og fjernledelse er noe vi og mange andre kunnskapsbedrifter har god erfaring med allerede. Her er det kanskje andre som har litt å lære, men det er som alt annet som er nytt; man må trene.

Det er naturlig at ikke alt flyter perfekt når arbeidslivet blir snudd på hodet av et virus eller andre uforutsette utfordringer. For hvem satt vel på fasiten når alt ble endret over natten?

Så selv om vi i Pexip utvikler og selger løsninger for videomøter, er vi helt klare på at vi skal møtes fysisk også i fremtiden. Både på arbeidsplassen, i kundemøter og på seminarer. Som leder av et selskap med ansatte på flere kontinenter, gleder jeg meg også til å samle alle sammen for lengre, intense sesjoner om alt fra utvikling til salg og marked, og ikke minst for felles feiring og hygge. Det jeg tror og håper på, er at vi blir mer kritiske til hvilke møter vi reiser til, og at mange arbeidsplasser går over til en hybridmodell der de tilrettelegger for et moderne arbeidsliv som utnytter de digitale mulighetene vi har i dag. Da har vi et ordentlig kinderegg med tre ting som blir bedre på en gang: Bedre for hver og en av oss, bedre for bedriften, og bedre for miljøet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.