Gunnar Westgaard, sektoransvarlig for kraftnæringen i Norge, og Martin Williams, cyberansvarlig for kraftnæringen i Norden, begge i EY

Kraftbransjen spesielt utsatt

Publisert: Oppdatert: