Kjetil B. Alstadheim skriver om statens eierskapspolitikk i DN 7. mars. Han kommenterer at ettersom olje- og energiministeren ikke vil følge oppfordringen fra oss i De Grønne, om å stanse Equinors planer om oljevirksomhet i det skjøre økosystemet i Australbukta, så er det lett å mistenke at inspirasjonen kommer fra Ole Brumm.

Staten ønsker ikke å være en aktiv eier. Samtidig begrunner regjeringen statlig eierskap med at det kan bidra til at samfunnsøkonomiske og samfunnsmessige hensyn ivaretas. «Ja, takk begge deler» ser ut til å være mantraet. Heldigvis er det fullt mulig å tenke mer helhetlig i næringspolitikken.

For noen år siden satte britene seg et tredelt mål for offshore vind: mål om hvor mye fornybar energi de skulle produsere fra offshore vind, mål om hvordan støtte kunne bidra til industriell utvikling av næringen og mål til nasjonal verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til satsingen. Resultatet er at Storbritannia i dag er den største offshore vind-aktøren i verden.

Dette viser at konkret, næringsrettet politikk har en effekt på både verdiskaping og sysselsetting. Vi må tørre å gjøre det samme i Norge – vi turte det da oljealderen kom. Vi har lange maritime og offshore tradisjoner som med en mer proaktiv næringspolitikk kan gi oss både flere arbeidsplasser og lavere utslipp. En grønn næringspolitikk handler ikke om at staten skal styre alt, men at man bruker eierskapet aktivt – som enhver stor privat investor ville gjort.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.