I sin kronikk «Naiv frihandel eller nasjonal kontroll» argumenterer senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum for at norsk handelspolitikk går på tvers av norske sikkerhetsinteresser (DN 6. september). Det kan ikke stå uimotsagt.

Vedum viser til EUs arbeid for å kartlegge utenlandske investeringer. Jeg er helt enig i at det er relevant å se hen til EUs arbeid på dette området, og det vil vi fortsette med.

Om det er mulig eller aktuelt for Norge å koble seg til EUs rammeverk for screening av utenlandsinvesteringer, er for tidlig å si noe om nå. Regjeringen tar på alvor utfordringen som noen investeringer fra enkelte land kan utgjøre for nasjonale sikkerhetsinteresser. Utfordringen er blant annet omtalt i PSTs åpne trusselvurdering for 2019, og er felles for mange europeiske og vestlige land.

Her hjemme gir den nye Sikkerhetsloven norske myndigheter mulighet til å føre kontroll med investeringer eller anskaffelser som kan medføre risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet.

Dette gjelder uavhengig av hvilket land investoren eller leverandøren kommer fra, og om vi har frihandelsavtale med landet eller ikke.

Når Norge forhandler med andre land, er det for å gi norsk næringsliv bedre tilgang til å handle og investere internasjonalt. De vi forhandler med, ønsker naturligvis også tilgang til det norske markedet. Dette er noe vi er helt avhengig av. Utenlandske varer, tjenester og investeringer skaper arbeidsplasser, velstand og innovasjon i Norge. De beste ideene og mest effektive løsningene oppstår i konkurranse med andre.

Norge har tjent godt på å være et land som åpner dørene for internasjonale investeringer og handel. Det at Norge arbeider for å bygge ned handelshindringer bidrar til å sikre våre nasjonale interesser. Det er ikke naivt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.