Kai A. Olsen, professor, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og Oslomet

Teller, men tier om kvalitetssvikt

Hva gjør vi i akademia? Vi teller – og unngår å diskutere kvalitet.

Publisert: Oppdatert:

«New public management», der det offentlige «leker» næringsliv, har gitt oss et system der kvantiteten har stor betydning, men der ingen sjekker kvaliteten. Det er mange diskusjoner i akademia, men med unntak av noen sporadiske forsøk på å reise debatten, er kvalitet i utdannelse et ikke-tema. Politikerne skygger unna, skriver innleggsforfatteren.
«New public management», der det offentlige «leker» næringsliv, har gitt oss et system der kvantiteten har stor betydning, men der ingen sjekker kvaliteten. Det er mange diskusjoner i akademia, men med unntak av noen sporadiske forsøk på å reise debatten, er kvalitet i utdannelse et ikke-tema. Politikerne skygger unna, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Kristine Nyborg)