Siste ukers og måneders avsløringer av aksjespekulasjon har avdekket et stort informasjonsvakuum for offentligheten. I dag kan jo aksjekjøpere unngå å bli sett i kortene ved å selge ut deler av en portefølje før nyttår, slik Sindre Finnes har gjort.

Med en digital aksjebok – «aksjeeierbok» i lovverket – ville mediene og andre hatt tilgang til sanntidsinformasjon om status på aksjetransaksjoner gjennom året.

Norsk Eiendom har jobbet for å få til dette i flere år. Stortinget har faktisk vedtatt en målsetning om en digital aksjebok, og vårt ønske i eiendomsbransjen er at dette arbeidet prioriteres høyere.

Tone Tellevik Dahl
Tone Tellevik Dahl

Bakgrunnen for vårt engasjement er ønsket om å bekjempe økonomisk kriminalitet, øke seriøsiteten i markedet og ikke minst gi det offentlige løpende oversikt over transaksjonene i aksjemarkedet.

Milliarder av kroner bytter hender i forbindelse med eiendomshandel hvert år, uten at det offentlige har full oversikt over hvem som eier hva. Siden 2020 har vi samarbeidet med Brønnøysundregistrene (Brreg) om bedre flyt og deling av offentlige informasjon som eiendomsbransjen trenger i forbindelse med «due diligence»-prosesser.

Vi er enig om det meste, og Brreg har klargjort mye på sin side.

Utfordringen er å få Skatteetaten til å være med på dette. De mangler en hjemmel for å kunne dele data, slik at aksjehandlene blir transparente. Og den bør de få.

I januar i år hadde jeg møte med næringsminister Jan Christian Vestre om saken. Jeg la da vekt på at en digital aksjebok kan spare både offentlig og privat side i slike prosesser for flere hundre millioner kroner, samt at både kjøpere av eiendomsselskaper/aksjer og det offentlige får sanntidsinformasjon om status for de ulike selskapene.

Vestre var positiv til å gi Skatteetaten og Brreg nødvendige hjemler, men etter dette har det dessverre ikke skjedd noen ting.

Vårt samarbeid med Brreg om enklere tilgang til offentlige data i forbindelse med aksjetransaksjoner vil ikke bare gagne vår bransje, men alle bransjer hvor det selges aksjer. Det vil være et viktig bidrag til regjeringens forenklingsarbeid og ikke minst være et viktig skritt på vei mot en digital aksjehåndbok.

Det er en skam at Norge på den ene siden snakker om forenkling, digitalisering, kamp mot økonomisk kriminalitet og kamp mot useriøse aktører og likevel ikke klarer å gi myndighetene nødvendig regulering og et enkelt verktøy for å holde oversikt.

I dag må man vente nesten ett år på status for fjorårets transaksjoner, og man har ingen informasjon hva som har skjedd i løpet av året.

Siste tiders aksjesaker fra politikere og deres ektefeller burde kunne gi fart på anmodningen fra Norsk Eiendom om digitalisering av deler av norsk eiendomshandel og dermed resten av transaksjonsmarkedet. Stortinget vil da være et stort skritt nærmere sitt mål om å få en digital aksjebok i sanntid.

Her kreves det politisk handlekraft.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.