Kjetil B. Alstadheim mener i DN 18. januar at senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum avfeier og latterliggjør miljøproblemene knyttet til rødt kjøtt. Det så vi i Debatten på NRK 10. januar. Vedum sa blant annet at en familie må kutte ut én kjøttmiddag ukentlig i 40 år for å oppnå en miljøvirkning som tilsvarer miljøvirkningen av at samme familie tar en flytur tur-retur Thailand.

Dette er et klart eksempel på Vedums tvilsomme demagogi, som han etter mitt syn anvender i flere sammenhenger.

Skal en sette miljøvirkningene av forbruk og produksjon av rødt kjøtt opp mot miljøvirkningene av flyreiser til Thailand, vil en mye mer relevant problemstilling være: I hvor mange år må det norske folk redusere sitt kjøttforbruk med én middag ukentlig for å oppnå en miljøeffekt tilsvarende nordmenns reiser til Thailand i løpet av ett år?

Da blir resultatet et helt annet.

Hvis vi forutsetter at 180.000 nordmenn reiste til Thailand i 2018, og at 4,5 millioner nordmenn spiser kjøtt til middag, kommer vi til at nordmenn må spare en kjøttmiddag ukentlig i 1,6 år for å utligne miljøvirkningene av de 180.000 Thailand-reisene i løpet av et år.

Vedum klarte å få det til å se ut som at forholdstallet er 25 ganger større, 40 år. Ut fra dette er det grunn til å si seg enig med Alstadheim i at Senterpartiets leder avfeier og latterliggjør miljøvirkningene av produksjon og forbruk av rødt kjøtt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.