Det er julebordsesong. Seks norske næringslivsledere skriver i DN 9. desember om hvordan Norges inntekter fra petroleumseksport kan brukes til å fikse to problemer: Norges dårlige internasjonale omdømme og klimakrisen.

Det var noe rørende over det da velmenende folk for noen uker siden argumenterte for at Norge måtte selge gass til Europa under markedspris. De mente det ville komme forbrukerne til gode. Ikke mange tror det ute i Europa.

Nå er det stille om den saken.

Så kan det se ut som om noen av de seks har opplevd det ubehagelig om det over bordet i samtale med utenlandske næringslivsfolk eller politikere har kommet noen sarkasmer om Norges inntekter. Så blir dette blåst opp til en sak om Norges «omdømme». Og det subjektive ubehaget næringslivslederne føler er de rede til å bruke statens inntekter for å bli kvitt.

Det kommer jevnlig opp påstander om omdømme. Sannheten er at Norges omdømme er utmerket. Nesten for bra. Jeg bygger dette blant annet på erfaringer fra årene jeg var FN-ambassadør i New York.

Så har vi forslaget fra de seks om at Norge bør ta initiativet til et fond som skal utløse investeringer i fornybar energi, særlig i utviklingsland. De mener at Norge da kan bidra til å løse klimakrisen. Flere titall land, som små øystater, har i dag diesel som eneste kilde til generering av strøm. Operatørene av dieselsystemene krever ofte at intet fornybart skal inn på nettet, det kompliserer driften av systemene. Så dette er ikke så enkelt som det kan høres ut.

Kina, USA og India bruker mer fossil energi enn resten av verden. Fra før av er Norge som regel alltid største bidragsyter til internasjonale ordninger som skal komme fattigere land og folk til gode.

Og jeg er redd det er naivt å tro at store norske innbetalinger til et slikt nytt fond skal utløse særlige økte bidrag fra andre, vestlige land. Troen på at Norge kan lede ved eksempelets makt, at andre vil følge etter, er utbredt i Norge, men ikke i verden.

Det er viktig å holde hjertet varmt, men også å holde hodet kaldt.

Selv nær det nærmer seg jul.

Sannheten er at Norges omdømme er utmerket. Nesten for bra

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.