DN skriver 27. februar at regjeringen trolig har bestemt seg for at det bare blir ett norsk anlegg for fangst av CO 2. Dette er ikke riktig.

DN viser til talen jeg holdt dagen før under Gassnovas forskningskonferanse Climit Summit. Jeg registrerer at det har vært oppmerksomhet rundt enkelte av mine formuleringer om det norske karbonfangstprosjektet.

Regjeringen har ikke trukket noen konklusjon.

Granavolden-plattformen sier at regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO 2 og ha ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO 2-håndteringsanlegg i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

Som det går frem av mitt svar til Stortinget om samme sak, har vi arbeidet med fullskalaprosjektet siden 2014. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i fjor ga vi en bred redegjørelse om prosjektet. Norcem og Fortum Oslo Varme gjennomfører nå forprosjektering av CO 2-fangst ved sine anlegg. Samtidig gjennomfører Equinor og deres partnere Shell og Total forprosjektering av et CO 2-lager. Forprosjekteringen vil redusere risikoen i prosjektet og ytterligere avklare mulighetene for hvordan prosjektet kan bidra til at CO 2-håndtering utvikles og spres internasjonalt.

Parallelt med forprosjekteringen forhandler vi med industriselskapene om det statlige bidraget som skal til for å realisere prosjektet.

Når forprosjektering er fullført og ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om et demonstrasjonsprosjekt bør realiseres. Dersom regjeringen beslutter å gjennomføre prosjektet, vil vi da også ta stilling til om ett eller to fangstanlegg skal være med. Regjeringens vurdering vil legges frem for Stortinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.