Venstresiden går til angrep på velferdsinnovatører og «rikinger» som bør betale mer skatt. Samtidig lover de gull og grønne skoger til velgerne. At slike toner kommer fra SV og Rødt er ingen nyhet, men en skulle tro Arbeiderpartiet hadde bedre batterier i regnemaskinene på Youngstorget.

Økte skatter, hundsing av bedrifter og et sviktende engasjement for EØS-avtalen gjør det mindre attraktivt å skape nye arbeidsplasser som vi trenger i Norge.

Hjørnesteinen i Venstres økonomiske politikk er satsingen på små- og mellomstore bedrifter. Vi legger spesielt vekt på de små og nye bedriftene, fordi tall fra Handelshøyskolen BI viser at det er her to tredjedeler av alle nye norske arbeidsplasser skapes. Og hele 62 prosent av all sysselsetting i Norge er i bedrifter med 20 eller færre ansatte, ifølge NyAnalyse.

En vanlig bedrift med 15 eller færre ansatte finansierer ifølge det samme analyseselskapet årlig 11 lærerårsverk. Gründerpolitikk er god velferdspolitikk, men vi må satse på det.

Venstresiden har pekt seg ut barnehageeiere som sin hovedfiende. Jonas Gahr Støre gjør det ikke selv, men både Hadia Tajik og Martin Kolberg kaller dem rett ut «velferdsprofitører». De gjør skam på en gruppe som dekker halvparten av barnehagebehovet i Norge. Hvis Støre er uenig med Tajik og Kolberg i bruken av uttrykket «profitører», bør han snarest fortelle dem det. Men det gjør han nok ikke, for partiet hans er blitt dratt lenger og lenger ut mot ytterste venstre.

Nå har de ikke noe annet valg enn å være med i en motvillig krig – mot private barnehager. Raymond Johansen vil til og med utelukke slike selskaper fra Oljefondets portefølje – og med det gjøre våre felles pensjonsmidler til en politisk kamparena.

Dette på tross av at private velferdsbedrifter bidrar til store offentlige innsparinger. Agenda Kaupang konkluderte i 2018 med at det offentlige sparer hele 2,3 milliarder kroner hvert år på å tillate denne profitten. Det er penger som Støre tydeligvis ikke synes han trenger til å finansiere velferdsstaten.

I god gammeldags venstresidetradisjon er målet heller å øke skatter og avgifter. Rødt og SV går lengst, og vil gjeninnføre arveavgift og øke selskapsskatten. Ap er ikke langt unna og vil øke formuesskatten for å fylle statskassen med mer penger. Dette gjør partiet selv om 55 prosent av NHOs medlemmer i 2017 sa at en økning i formuesskatten vil bety færre nye arbeidsplasser.

Bedriftseierne som vi har møtt er klare i tale: Vi står i en skvis, og formuesskatten gjør det vanskeligere for oss å konkurrere med utenlandske investorer.

Abid Q. Raja, finanspolitisk talsmann i Venstre.
Abid Q. Raja, finanspolitisk talsmann i Venstre. (Foto: Mikaela Berg)

Samtidig har Ap en annen utfordring: den gryende EØS-motstanden. At deler av fagbevegelsen nå slår følge med SV, Rødt og Sp i motstand til EØS skaper frysninger på ryggen til verdiskaperne langs hele norskekysten. 300 milliarder kroner i eksport til EU kan gå tapt om denne gjengen får sette agendaen etter 2021. Hele 75 prosent av norsk eksport står og faller på den avtalen.

Eirik T. Bøe, toppkandidat i Bærum Venstre
Eirik T. Bøe, toppkandidat i Bærum Venstre

La oss gi et lite eksempel på hva EØS betyr for en liten bedrift, på Husøya i Nord-Norge. Brødrene Karlsen eksporterer sjømat til Europa og bidrar hvert år med 51 millioner kroner til fellesskapet. De er helt avhengige av EØS. Deres årlige bidrag tilsvarer 15 politiårsverk, tre kommunale krisesentre, 11 hjertetransplantasjoner og 11 lærerårsverk. Det er ingen som melder seg frivillig til å stå over den hjertetransplantasjonen, så jeg håper at Ap klarer å stoppe resten av vennene sine i å så tvil rundt EØS.

Venstre har ikke noe dogmatisk forhold til skatteøkninger, men forskjellen ligger i at vi også bryr oss om vilkårene for å skape mer velferd. Vi kjemper ikke for gründerens rettigheter og vilkår bare fordi det er bra for disse personene. Vi gjør det fordi vi vet at det er de som etter hvert skal finansiere skolene og universitetene våre, bibliotekene og togtilbudet.

Dette ser det ut til at Ap har glemt i det de begir seg ut på venstregaleien i valgets innspurt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.