Samfunnet endres i forrykende fart, og teknologien påvirker samfunnet vårt enten vi vil det eller ei. Her gjelder det å henge med i svingene, og KrF kan ikke være noe dårligere enn andre partier.

Samtidig er det noen ting som må ligge fast. KrF er en viktig motstemme til enkelt sider ved samfunnsutviklingen. Vi trenger en «bremsekloss» i noen saker, som stiller spørsmål ved endringene. Spesielt når det gjelder familiepolitikk, har KrF vært viktig. En ettåring har ikke andre behov i dag enn det en ettåring hadde for 100 år siden, selv om normene har endret seg.

I dag er forventningen at ettåringen skal gå i barnehage mens begge foreldrene jobber 100 prosent.

KrFs kamp for kontantstøtte og familiens valgfrihet er ikke gammeldags, selv om den er gammel. Barns behov er de samme selv om samfunnet forandrer seg, og ikke alle barn er klare for barnehage når de er 12 måneder.

Men i det siste synes jeg mitt eget parti ofte har gått i en felle der vi vil være bremseparti på for mange områder. Det mener jeg er urovekkende. Vi er ikke «Senterparti light». Både ideologisk og politisk skal vi være med på samfunnsforandringer og kjempe for endringer som fører til et bedre samfunn.

Tidvis virker det som at KrF-politikere glemmer dette og setter «distriktspolitiske hensyn» foran samfunnsforandringer som er gode. Et ferskt, godt eksempel var da domstolsutvalget la frem forslag om å redusere antall tingretter. Rapporten var knapt lagt frem før KrF var ute og avviste det. Det mener jeg er problematisk. Det er ikke gitt at det er akkurat utvalgets antall tingretter som er riktig, men KrF burde ikke avvise forslagene før man har tenk seg om.

«Distrikt» går ikke foran rettssikkerhet. De gangene man må møte i tingretten, er det viktigere at fagmiljøet er sterkt og at behandlingen er god og sikker, enn at reiseveien er kort.

Hvor mange ganger i livet mener KrF at man skal møte i tingretten? Eller på fylkeshuset eller kemnerkontoret?

Det er ikke primært avstanden til disse stedene, men kvaliteten på tjenestene og det de leverer til befolkningen som er avgjørende.

At KrF er opptatt av at folk skal kunne leve og bo over hele landet, er det ingen tvil om. Og det er jeg helt enig i. Men da må vi gjøre det attraktivt for folk å bo der og også ta hensyn til de endringene som har skjedd i samfunnet.

Det avgjørende er at det finnes arbeidsplasser. I distriktspolitikken må KrF vektlegge betydningen av små og mellomstore bedrifter, verdiskaping lokalt og holde fast på den kristendemokratiske ideologien.

Da må vi slutte med symbolske avvisninger av endringer og gå tilbake til grunnprinsippene for partiet: at vi skal ha verdiskaping i hele landet, gode lokaltilbud og velferdstjenester av høy klasse. KrFs distriktspolitikk handler om å støtte opp om små og mellomstore bedrifter og å skape gode rammevilkår for dem. Det handler om verdiskaping i hele landet og om det å skape grobunn for et lokalt, levende næringsliv som tar i bruk ressursene.

Velferdstjenester som skole, sykehjem og fastlege skal være så nær folk som mulig, men i 2019 vil det også være behov for noen endringer. KrF kan ikke være redd for disse.

Vi kan ta et eksempel: Mest sannsynlig må vi legge ned og samlokalisere noen Nav-kontor, for i 2019 besøker brorparten av folket Nav-kontoret digitalt, på nav.no, og ikke kontoret i seg selv. Det er et gode for folk at flere saker behandles elektronisk i dag, og det er viktig at løsningene er enkle, gode og brukervennlige. Men det vil gjøre noe med lokaliseringen av Nav-kontor rundt om i landet.

Hvis KrF skal fortsette å være opptatt av gode tjenester og at alle skal kunne leve gode liv i hele landet, er det viktig at vi ikke motsetter oss alle endringer.

Jeg mener at KrF på Stortinget må ta helhetlig ansvar og sørge for flere kommunesammenslåinger og reformer. Det vil skape lokalsamfunn som er attraktive å etablere seg i. Folk flest er kanskje redd for endringer, men KrFs politikere bør ikke være det. Samfunnet endrer seg rekordraskt, og da må samfunnet, både i by og bygd, rigges for det.

Fortsetter man i sporet man har gått i nå, der ethvert litt upopulært forslag blir gjort om til et distriktspolitisk spørsmål, står KrF i fare for å gå seg vill i symbolsaker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.