Dagens Næringsliv kritiserer SVs nye næringspolitiske plattform på lederplass 5. mars. Kritikken er todelt. DN leser plattformen som en avvisning av markedet fordi SV vil ha ny nærings- og industribygging ved at markedet styres mer enn i dag. DN mener det er absurd at SV mener noe om næring ettersom vi vil erstatte EØS-avtalen med en avtale som ikke undergraver demokrati og arbeiderrettigheter.

Har DN mistet grepet?

Norge er et av landene som virkelig må ta store grep nå. Klimakrisen krever at vi kutter utslipp og erstatter en petroleumsøkonomi med flere hundre tusen nye arbeidsplasser. Vi har det mer enn travelt. Da kommer en seg ikke unna at markedskreftene må styres i retning av et grønt skifte – på folkets premisser. Markedet alene vil aldri være i stand til å ta kostbare overganger. Til det trengs en aktiv stat.

Norges nyere historie er i seg selv et bevis på at en aktiv stat har vært nødvendig i overgangen til ny økonomi.

DN henger seg spesielt opp i SVs syn på handelspolitikk. Er det virkelig kontroversielt å mene at handelsavtaler skal være demokratiske, rettferdige og bærekraftige? Vår EØS-politikk handler om å finne alternative tilknytninger til EU for å sikre handel, men samtidig hindre de alvorlige utslagene EØS-avtalen gir oss i dag.

I dag fungerer EØS-avtalen som en abonnementsordning på høyrepolitikk, der vi blir tvunget til å implementere direktiv på direktiv som svekker tryggheten i arbeidslivet, sentraliserer og privatiserer.

Det er en forskjellspolitikk som svekker tilliten mellom folk og gir avmaktsfølelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.