Jeg skal la debatten om formuesskatt og utflytting ligge, jeg har uansett ikke noe tro på at jeg klarer å løfte den ut av de vanlige skyttergravene.

For det jeg har på hjertet er noe annet og mye viktigere. Det handler om Norges fremtid. Om vår mulighet til å ta på oss ledertrøyen mot en fremtid med nullutslipp.

Om evnen til å jobbe sammen.

Lasse Kristoffersen
Lasse Kristoffersen (Foto: Gunnar Lier)

Noe har skjedd det siste året. Politikken er blitt mer polarisert, grupper settes opp mot hverandre og næringslivet våkner stadig til nyheter om brå endringer i rammevilkårene. Endringene kommer stort sett uten forutgående diskusjoner og møter med de berørte bedriftene og bransjene.

Jeg har aldri tidligere hørt en slik frustrasjon i næringslivet som nå. I ledermøter, i styrerom og når vi møtes på tvers av selskaper og bransjer er det dette som er diskusjonstema – ikke visjoner, satsinger og løsninger på vår tids store kriser.

Det har gitt seg utslag i en stadig mer uforsonende retorikk og at påstander slenges frem og tilbake mellom regjeringen og andre politikere på den ene siden og næringslivet på den andre.

For alle private virksomheter er forutsigbarhet et nøkkelord. Kanskje et kjedelig ord, men like fullt helt avgjørende.

La meg ta et eksempel. Når vi nå vurderer å bestille nye nullutslippsskip, blir de tidligst levert i 2026 og vil være i tjeneste trolig til etter 2050. Da sier det seg selv at forutsigbare og gode rammebetingelser er det vi trenger for å satse ut fra Norge. Nå for tiden snakker vi dessverre mest om uforutsigbarhet.

For Wallenius Wilhelmsen er det naturlig nok vår egen bransje vi kjenner best, men vi opererer ikke i et vakuum. Det er summen av skatter og avgifter og andre rammebetingelser som betyr noe for vår evne til å drive godt og investere mer i Norge.

For eksempel: Når vi som eneste land får en egen, ny skatt for alle som tjener over 750.000 kroner i året, gir det et signal om at det ikke er viktig å ha høyt og godt kvalifisert arbeidskraft i Norge. Det kan ikke bli sånn at vi må ansette de beste hodene utenlands. Det rammer alle bransjer, ikke bare vår.

2023 kan ikke bli som 2022. Vi må snu en negativ, nedadgående spiral. Oppskriften er ikke magisk eller hemmelig. Vi må finne tilbake til det gamle. For vi har det beste utgangspunktet, og vi har klart det mange ganger før.

Norge har verdens beste og mest seriøse arbeidsliv. Trepartssamarbeidet har tjent oss godt i mange år og har vært basert på gjensidighet og tillit. Vi har lange tradisjoner for tverrpolitiske reformer om de store linjene, med god involvering av alle parter for å sikre forutsigbarhet.

Les næringsministerens svar til Ringdal: Skape og dele

Vi har dratt i samme retning mot hårete mål før. Slik sikret vi nok billig og ren kraft etter annen verdenskrig. Slik sikret rederiskatten at Norge fortsatt er en stolt og ledende skipsfartsnasjon. Og slik sikret vi at med nasjonale ressurser bygget oljenæringen og sikret en oljeformue fremtidige generasjoner vil nyte godt av.

Nå må vi dra sammen igjen mot enda viktigere og mer hårete mål. Vi står i en akutt klimakrise som vi må løse i vår generasjon. Vi skal kutte klimautslippene drastisk til 2030 og helt før 2050. Og vi skal lage ny virksomhet og nye arbeidsplasser ut av det. Både industriarbeidsplasser og høykompetente teknologiarbeidsplasser.

Wallenius Wilhelmsen kan og vil ta ledertrøyen mot nullutslipp. Vi er den største og ledende aktøren i vår bransje og har kompetansen og kapitalen som trengs. Når vi skal bestille, bygge og ta i bruk ny nullutslippsteknologi, må vi ta høy risiko i mange år. Det er vår jobb og det gjør vi gjerne så lenge vi vet hvordan skatter, avgifter og andre rammebetingelser blir, også etter de neste stortingsvalgene.

Kjære politikere og kjære næringslivsledere. La oss sammen bygge videre på de norske tradisjonene om å være best. La oss sammen ta ledertrøyen mot nullutslipp. La oss sammen skape forutsigbarhet som sikrer at alle skal med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.