Det går godt i Norge nå. Det gleder meg. Ikke på grunn av tallene, men fordi det handler om mennesker. Om at vi har en jobb å gå til. Om at ideer finner kapital. Om at norske bedrifter vinner frem i tøff konkurranse. Og om at alt ligger til rette for at Norge også fremover vil være et land der det er trygt og godt å bo, med høy tillit, små forskjeller og store muligheter.

Derfor tar Jonas Gahr Støre helt feil når han beskylder meg for å ha glemt menneskene bak tallene (kronikk i DN 25. mai).

Alt er ikke perfekt i Norge. Globalisering og teknologisk utvikling gir mange muligheter, men også utfordringer, og har bidratt til at ulikheten har økt gradvis de siste 30 årene. Men nei, vi er på ingen måte passive i møtet med denne utviklingen. I Stortingsmelding 13 (2018–2019) beskriver vi utførlig tiltakene vi prioriterer for å motvirke at ulikheten stiger videre. Det viktigste skillet i samfunnet vårt, er mellom de som er i jobb og de som ikke er det. Så jeg er uenig i at svaret er mer skatt og mer trygd. Det vil bare føre til at folk forblir avhengig av stønader.

Svaret er flere i jobb, bedre integrering og økt kompetanse. Derfor skal vi glede oss over rekordmange unge får læreplassen de ønsker seg, at det stadig blir mindre fravær og frafall i skolen, at færre er ledige og at vi har flere gründere enn på ti år. I tillegg er soningskøene borte, arbeidslivskriminaliteten faller, det blir flere politifolk og det har aldri før vært så få Robek-kommuner.

Alt dette handler om oss. Menneskene.

Støre svartmaler når han sier at vi tar Norge i feil retning. Norge er et godt land for de fleste, og det går riktig vei.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.