En «pinlig» sak for meg, mener de. Vel, jeg er ikke enig. Hilde Bjørnland er flink. Kjempeflink. Men det er de to vi valgte også.

DN velger å omtale Strøm Fjære som «en student» og Almås som «en akademiker uten relevant forskningsbakgrunn». Det er pinlig. Og usaklig.

Strøm Fjære er en dyktig makroøkonom med verdifull erfaring som de andre i komiteen ikke har. Hun har jobbet med makroøkonomi og pengepolitikk i markedet i flere år og vært med i Norges Bank Watch. Fra nyttår blir hun stipendiat og forsker på boligmarkedet, som også er relevant for komiteen.

Hvorfor skulle ikke hun kunne utfordre sentralbankens tenkning?

Almås har bred samfunnsøkonomisk kompetanse, har undervist i makroøkonomi, jobber i et anerkjent makromiljø ved Universitetet i Stockholm, er professor II ved NHH i Bergen og var den første norske kvinne som publiserte som eneforfatter i verdens mest prestisjetunge økonomitidsskrift.

Har ikke hun både relevant kompetanse og akademisk tyngde?

Vi hadde flere kandidater på listen. Noen hadde vi samtale med, andre kjenner vi så godt fra før at en samtale var unødvendig. Det betyr ikke at de ikke ble vurdert som svært aktuelle.

Heldigvis er vi ikke i den situasjonen i Norge at vi har bare én dyktig kvinnelig makroøkonom. Og heldigvis er det ikke slik at alle kompetente nordmenn bor i Oslo-området.

Regjeringen styrer etter de retningslinjer som gjelder for sammensetningen av styrer, råd og utvalg. Det er helt greit å være uenig i dem, men det er tross alt retningslinjer som folkevalgte politikere stiller seg bak. Vi tror at styrer, råd og utvalg som er bredt sammensatt er bedre egnet til å ta vare på Norges interesser enn grupper som er veldig homogene. Derfor tilstreber vi å finne høyt kvalifiserte medlemmer av begge kjønn, i ulik alder og fra ulike deler av det langstrakte landet vårt.

Det er bakgrunnen for at vi falt ned på Jeanette Strøm Fjære og Ingvild Almås. Så enkelt. Jeg er trygg på at vi har funnet frem til en svært kompetent komité.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.