Sylvi Listhaug skriver 16. mars at «Norge er bedre stilt enn noen gang», og det har hun helt rett i. Norge har verdens beste utgangspunkt for å håndtere dagens og morgendagens utfordringer.

Samtidig må dagens politikere tørre å innrømme at vi har utfordringer som må løses. Vi ønsker oss alle solskinn på horisonten, men kan ikke lukke øynene for at det også er skyer og uværsdager som må takles. Perspektivmeldingen som ble lagt frem i februar forteller oss at det fremover blir mindre økonomisk handlingsrom og at det må prioriteres tydeligere.

I dag utgjør de over 80 år fire prosent av befolkningen i Norge. I 2060 vil de utgjøre nesten 12 prosent. Mange lever lange og gode liv, og det er kjempegode nyheter! Nettopp for at vi skal gi de eldre den gode alderdommen de fortjener, må vi sørge for at vi har nok varme hender og kloke hoder i helse- og omsorgstjenesten. Behovet vil være stort! Dessuten anslås det at vi i tiårene som kommer vil ha færre i yrkesaktiv alder, en andel vi må få opp! Vi kan ikke sitte stille og se på at statens utgifter gå opp, uten å sørge for at inntektene øker tilsvarende.

Samtidig vil de økonomiske forutsetningene endre seg: Skatteinntektene vokser saktere, fordi veksten i antall sysselsatte flater ut. Vi går inn i en ny fase i finanspolitikken, med svakere vekst i Oljefondet. Det betyr også at store økninger oljepengebruken i hovedsak ligger bak oss. Vi må tørre å ta konsekvensen av et trangere handlingsrom.

Dette handler ikke om at det bli dårligere å være eldre i dag, men at vi som er unge nå skal ha de samme mulighetene for trygget og pensjon, i fremtiden. For å sikre velferdssamfunnet må vi skape vekst i privat sektor, flere må komme i jobb, og vi må få mer ut av ressursene våre. Vi må satse på utdannelse, integrering, inkludering, innovasjon og effektivisering.

Perspektivmeldingen handler om hvilket samfunn våre barn og barnebarn skal vokse opp i og ta over, og om de utfordringene vi som samfunn står overfor de neste 10 til 40 årene. Vi bor i verdens beste land og har alle forutsetninger for å lykkes, men vi ble ikke verdens beste land av å lukke øynene for viktige utfordringer. Vi ble det fordi vi hele tiden har erkjent dem og tatt tak. Disse utfordringene håper jeg Frp ikke bare vil være med å diskutere, men også ta innover seg. Jeg er optimistisk for at vi sammen kan klare å sikre et bærekraftig velferdssamfunn – for både nåtid og fremtid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.