Trønderdepartementet vil ha som rolle å koordinere regjeringens særskilte satsing i Trøndelag. Dette vil markere den vekten regjeringen legger på Trøndelag, den trønderske kultur og Trøndelags rolle i å omstille Norge. Ja, en spydspiss. Simpelthen.

Prioriteten til den nye ministeren bør være å utarbeide en særskilt trøndermelding. Den bør legges frem allerede våren 2020.

Arbeidet bør ledes av Trønderutvalget, hvor trønderministeren vil koordinere innsatsen overfor Trøndelag, og hvor alle ministre med aktivitet i Trøndelag vil delta (det vil si alle). Der har kan hende ikke alle tid til å møte. De må jo alle i andre utvalg. Men alle statsrådene vil sende sine statssekretærer, om de ikke er i andre møter, deres politiske rådgivere, om de ikke er i andre møter, sine informasjonsmedarbeidere. De finnes i hopetall.

Allerede i mai vil trønderministeren også avholde et antall dialogkonferanser med sentrale aktører i Trøndelag; næringslivet og det offentlige. Departementet vil og støtte og delta i regjeringens arbeid med en mer effektiv og strømlinjeformet offentlig sektor, med vekt på Trøndelag.

Tre nye departement sikrer en vekst i antall departement siste fem år på 22 prosent, med et mål om videre vekst opp mot veksten i oljepengebruken på 37 prosent.

Nord- og Sør-Trøndelag er nå slått sammen til Trøndelag. Alle fylkene rundt Oslofjorden blir til Viken, og Troms og Finnmark blir tvangssammenslått. Dette skal effektivisere det offentlige, siden færre og mer robuste enheter er kritisk. Det gir handlingsrom til å opprette flere departement i Oslo, hvilket vil gjøre regjeringens satsinger mer robuste.

Særskilte utredninger vil og settes i gang; én i samarbeid med landbruksdepartementet og næringsdepartementet om digitaliseringens rolle i den norske næringskjeden for produksjon av skinnvester.

En annen vil fokusere på levevilkårene for dem med bart, et satsingsområde for regjeringen. Blir de diskriminert? Hvordan behandles de når de er i forsvaret, i passkontrollen og når de blir eldre?

I dette utvalget deltar eldreministeren, digitaliseringsministeren og beredskapsministeren. Arbeidet vil ledes av trønderministeren. Det vil rapportere direkte til statsministeren. Bartemeldingen kommer alt i mai, og en egen bartepott med øremerkede midler til bartetiltak vil bli avsatt allerede i Revidert nasjonalbudsjett, hvor hovedtemaet ellers vil bli regjeringens arbeid for en mer effektiv stat med større gjennomføringskraft.

Det vil vurderes å gjøre Lerkendal til et nasjonalanlegg for Tippeligaen, med en kompenserende bevilgning gitt til Brann Stadion og Alvheim.

Stabæk Arena faller utenfor den særskilte tiltakssonen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.