I et innlegg i DN 12. oktober retter Karsten Friis kritikk mot regjeringens beslutning om ikke å sette av midler for deltagelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF) som formidles i statsbudsjettet for 2021.

Beslutningen beskrives som signal om at Norge ikke er en seriøs partner, og at vi ikke prioriterer europeisk sikkerhetssamarbeid. Dette er ikke riktig, og la meg forklare hvorfor.

Friis har rett i at vi lever i en farligere verden, med økte utfordringer mot både Norge, Nato og EU. USA vil fortsatt være den viktigste garantisten for europeisk sikkerhet. Samtidig har Norge interesse av at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet. Vi har derfor gitt støtte til EUs forsvarsinitiativer inkludert EDF og permanent strukturert samarbeid (Pesco), og arbeidet for at disse må åpne for deltagelse fra ikke-medlemmer som Norge.

Utfordringene Friis beskriver tilsier fortsatt sterk satsing på forsvaret. Det kommer til syne i forsvarsbudsjettet for 2021, som styrkes nominelt med nesten 3,5 milliarder kroner sammenlignet med 2020. Når regjeringen i forbindelse med behandlingen av 2021-budsjettet likevel har besluttet å ikke avse midler for deltagelse i EDF, skyldes det flere forhold.

Beslutningen kommer som del av en samlet vurdering av norsk deltagelse i EU-programmer, som har vært gjenstand for betydelig kostnadsøkning. Samtidig har koronapandemien skapt behov for omprioriteringer i bruken av midler.

Beslutningen endrer imidlertid ikke norsk støtte til utviklingen av det europeiske forsvarssamarbeidet. Vi hilser velkommen at EDF-forordningen åpner for at Norge kan delta i fondet gjennom EØS-avtalen. Det er et positivt og viktig signal. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for norsk forsvarsindustri og teknologiutvikling, og legger i 2021 opp til å fremme en stortingsmelding om norsk forsvarsindustri.

Beslutningen må heller ikke tas som signal om en nedprioritering av europapolitikken, og vi vil videreføre samarbeidet på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området. Vår fortsatte satsing skjer blant annet gjennom aktiv deltagelse i Det europeiske forsvarsbyrået (EDA), tett politisk dialog, deltagelse i EU-operasjoner og øvelser der dette er mulig, samt deltagelse i Pesco når EU åpner for det.

Vi vil også fortsette videreutviklingen av det eksisterende bi- og multilaterale samarbeidet med sentrale EU- og NATO-land på forsvarsmateriell- og industriområdet, i tillegg til internasjonalt FoU- og kapabilitetssamarbeid.

I sum viser dette at Norge er og skal fortsette å være en forutsigbar og seriøs aktør på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området, også i forhold til EU og Europa.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.