I frykt for å miste velgere viker høyresiden bort fra å føre egen politikk.

Da de borgerlige partiene inntok regjeringskontorene høsten 2013 var forventningene høye til store reformer i offentlig sektor og omfattende skatte- og avgiftskutt. Drøye syv år senere er resultatet klart.

Skatte- og avgiftskuttene er på 34 milliarder kroner, mens de offentlige utgiftene har økt med om lag 500 milliarder kroner. Solberg-regjeringen har ikke turt å føre høyrepolitikk, og Solbergs eget parti viser det enda tydeligere, når de går vekk fra løftet om å avvikle hele formuesskatten.

Politikk handler om prioriteringer. Å kutte skatter, betyr at budsjettene må minke. Mye tyder på at Høyre ikke lenger tør å stå inne for politikken partiet er tuftet på. Det er mer populært å gi flere velferdsgoder enn å kutte i skatter og avgifter.

DN med dårlig forklaring dnPlus

Argumentasjonen fra Høyres programkomité er at de ikke finner inndekning til provenytapet ved å fjerne formuesskatten. Provenytapet er på 14,7 milliarder kroner.

Å argumentere for at ikke finnes handlingsrom i budsjettet, når utgiftene overgår 1500 milliarder kroner i årets statsbudsjett er selvfølgelig en påstand som faller på sin egen urimelighet. Solberg-regjeringen vil blant annet bruke 50 milliarder kroner på elektrifisering av norsk sokkel.

Ny podkast-episode: Venstresiden utnytter Høyres kamp mot formuesskatten rått. Men Exit-referansen fra Ap fungerte bare sånn passe bra

Ikke for å kutte i utslippene, men for å sende utslippene over til andre lands klimaregnskap. Videre bruker regjeringen 38,1 milliarder kroner på bistand, uten at den kan vise til at pengene har gitt effekt i utviklingsland. Argumentasjonen deres er kun fra et deontologisk ståsted, hvor selve handlingen er viktigere enn hva konsekvensene av handlingen.

Det er en rekke områder man kan gjøre omfattende kutt i offentlig sektor. Høyres programkomités forslag om å ikke støtte en fjerning av hele formuesskatten, beviser at de ikke lenger har politisk vilje til å føre en borgerlig politikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.