Debatten om fremstillingen av norsk næringsliv i DN kan ikke reduseres til en karikatur av gretne menn i Distrikts-Norge som synes alt var bedre før. Fra Majorstuen deler jeg frykten for at vi skal ende opp med å rive ned det bestående næringsliv uten å ha en plan for omstilling. Norge har enestående naturressurser. Lenge levde vi av å eksportere fisk og tømmer. Slik ble vi også en av de store sjøfartsnasjonene. Fossefallene ga oss kraft som bygget industrien, og så fant vi oljen. På samme tid satte vi laks i merder og startet et nytt industrieventyr. Fortrinnene har gitt oss inntekter, velferd og verdensledende industri- og kunnskapsnæringer.

Norges Handels og Sjøfartstidende ble bygget rundt en av disse industriklyngene, utviklet seg fra avis for de maritime næringer til hele næringslivets avis. Med trygg forståelse for hvordan næringer bygges og hvordan markeder og internasjonal konkurranse utfordrer oss.

På et tidspunkt endret det seg. Avisen ser nå ut til å ha mistet forståelsen for at vi trenger noen klynger som løfter nasjonen. Og at vi trenger skatteregimer som ikke svekker de næringer som kan skape arbeidsplasser og eksportinntekter fremover. Det er ikke til å komme unna at lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor også er det som finansierer offentlige jobber.

Kristin Langeland
Kristin Langeland

Denne uken var NHO og Sjømat Norge med på besøk til Kværner Verdal. Der fikk vi høre hvordan havbruksselskapet Salmar nå ønsker å satse på havbasert havbruk. Det utløsende for investeringsplanene er at vi har fått et forlik rundt hvordan havbruksnæringen skal beskattes. Kværner på sin side har gjennom oljeskatteforliket fått muligheter til å satse på nye plattformer. Havvind og havbasert havbruk er blant disse. Slik bygges det bro mellom våre fremste industrier, og slik realiseres det grønne skiftet.

Det er dette som er kjernen i debatten. Skal vi nyttiggjøre våre fortrinn til å bygge et konkurransekraftig næringsliv, eller skal vi kvitte oss med alt det bestående, og satse på at det nye næringslivet finner Norge som det mest attraktive land for sine investeringer? Norge trenger også fremover en aktiv industripolitikk. Uten den blir det smått med nye arbeidsplasser og velferd. Vi må legge til rette for jobbskaperne, som Salmar er et utmerket eksempel på. Ikke alt var bedre før. Men her fra Oslo-gryten ser jeg at DNs evne til å forstå dagens næringsliv er noe som er blitt svekket med tiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.