Kristin Clemet, leder i Civita

Innlegg: En merkelig politisk analyse

Kalle Moene fremstiller trygghet for liv, helse og arbeid som «sosialistiske verdier». Norge i dag ligner mer på det samfunnet de borgerlige så for seg etter krigen enn det samfunnet Arbeiderpartiet ønsket.

Publisert: Oppdatert:

De to største og svært kompromissorienterte partiene – Arbeiderpartiet og Høyre – har til sammen hatt flertall i 17 av 19 valg siden annen verdenskrig, skriver Kristin Clemet.
De to største og svært kompromissorienterte partiene – Arbeiderpartiet og Høyre – har til sammen hatt flertall i 17 av 19 valg siden annen verdenskrig, skriver Kristin Clemet. (Foto: Per Thrana)