Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har skrevet en kritikk av SVs økonomiske politikk (innlegg i DN 13. september) uten å forholde seg til hva SV har sagt (Kari Elisabeth Kaskis kronikk 9. september). Han viser til SVs «eksperimenter», uten at det fremgår hva dette skulle være.

Torgeir Knag Fylkesnes
Torgeir Knag Fylkesnes (Foto: Åsmund Holien Moe)

Vedum mener, mystisk nok, at økt tilbud av fornybar energi ikke vil gi bedre tilbud av energi, og dermed avhjelpe den tilbudsdrevne priskrisen. Han har likevel rett i at det ikke er en «quick fix».

Så hva gjør vi med de høye prisene nå?

Regjeringen har to svar på det:

  • minst mulig
  • angrip SV.

SVs svar er at vi må styrke vanlige folks økonomi, samtidig som vi demper prispresset. Vi har levert flere konstruktive forslag som regjeringen vil avlede oppmerksomheten fra. Folk i deres egne partier kan komme til å forstå at de er gode.

Hva er «eksperimentene» SV har foreslått?

For eksempel målrettede kutt i motorveiprosjekter og petroleumsaktivitet. Selv om regjeringen snakker om «tøffe kutt», vil den ikke stoppe pengesluket Hordfast til 37 milliarder kroner, eller stramme inn oljeskattepakken som selv Høyre nå angrer på.

Slike kutt er nettopp det Vedum etterlyser: En enkel måte å redusere behovet for økt rente på, ved å dempe aktiviteten i deler av økonomien der arbeidsmarkedet er stramt. Finanspolitikken, som kan være treffsikker i sine kutt, må hjelpe pengepolitikken, som har en generell og treg effekt på etterspørselen og inflasjonen og gir økte rentekostnader for folk.

Vi vet også at aktiviteten på sokkelen virker inn på Norges Banks rentebane. Så hvorfor ikke dempe aktivitetspresset på sokkelen fremover?

Vedum er redd for en lønns- og prisspiral, basert på erfaringer fra 1970-tallet. Hvor velbegrunnet er denne frykten i dagens situasjon?

I år ligger vi an til en reallønnsnedgang på 1,9 prosent. I Norge fastsettes lønnsnivået i hovedsak gjennom forhandlinger mellom partene. Har Ap og Sp glemt dette?

Jeg fester i alle fall lit til at fagbevegelsen vil avveie hensynet til kompensasjon for økte priser, mot hensynet til en forutsigbar prisvekst. Og glem ikke at bedriftseierne bør ta sin del av ansvaret ved å redusere sine marginer.

Vedum skriver at «stadig flere med middels og lav inntekt sliter med å få endene til å møtes», og at vi derfor må få kontroll på prisstigningen. Dette er bare et halvt resonnement.

Vi kan nemlig også hjelpe folk med dårlig råd ved å bedre velferden, gjennom gratis SFO, økt barnetrygd og andre grep. Men det krever kraftfull omfordeling av ressursene gjennom økt skatt for de rike. Disse tiltakene hjelper folks økonomi med en gang.

Det handler ikke om å bruke mer penger, men hvordan vi bruker dem. Men regjeringen vil heller holde Støres skatteløfte og la velferdsløftene fare.

Vedum har rett i at situasjonen har endret seg siden i vår, og at inflasjonen nå er høyere enn mange ventet. Jeg håper derfor regjeringen analyserer situasjonen fortløpende. SSB har gitt en prognose for lavkonjunktur og økende arbeidsledighet neste år. Den vil gi behov for å kutte renten igjen neste høst.

Det ville være tragisk om den gledelige økningen i sysselsettingen vi ser nå, ble ofret med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved roret.

Vi kan ikke eksperimentere med jobbene til folk.

Det handler ikke om å bruke mer penger, men hvordan vi bruker dem. Men regjeringen vil heller holde Støres skatteløfte

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.