Den høytidelige åpning av det 164. storting finner sted onsdag denne uken. Norgeshistoriens første digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, vil høyst sannsynlig stå i salen, men han vil ha få å snakke med. Stortinget har nemlig ingen digitaliseringskomité.

Det bør de få gjort noe med.

Problemet med fastlåste organisasjonsstrukturer er at nye utfordringer ofte går på tvers av gamle og etablerte ansvarsområder. Digitalisering er et klassisk eksempel, og inntil Solberg-regjeringen etablerte en egen statsrådspost 22. januar i år, var digitaliseringsansvaret splittet mellom stort sett samtlige statsråder.

Astrups utnevnelse kom i kjølvannet av rapporten fra det regjeringsoppnevnte digitaliseringsutvalget Digital21. Utvalget skriver at «Vi må bygge kompetanse på tvers – vi må utvikle teknologier som fungerer på tvers – vi må utvikle bedrifter som opererer på tvers – vi må utvikle regelverk på tvers – og vi må sørge for at forvaltningen også kan operere på tvers».

Nå kan regjeringen fungere på tvers, men på Stortinget sitter de fortsatt på hver sin tue.

  • Helse- og omsorgskomiteen er ansvarlig for å legge politiske føringer for ikt-sikkerhet i helsesektoren, en sektor som allerede har vært utsatt for omfattende og vellykkede dataangrep og som bør kunne spare milliarder på digital effektivisering.
  • Transport- og kommunikasjonskomiteen må lese seg opp på selvkjørende biler, kunstig intelligens og hacking av samferdselssektorens datasystemer.
  • Næringskomiteen har ansvaret for å sikre at regjeringen fører en politikk som tilrettelegger for digital innovasjon i næringslivet, slik at vi ikke sakker akterut sammenlignet med andre land.

Det sier seg selv at det vil være umulig for stortingsrepresentanter, som allerede er utsatt for en overveldende saksmengde, å tilegne seg nødvendig kunnskap og forståelse for å ta dette ansvaret.

Enkelte yngre stortingsrepresentanter har sett problemet og har etablert Stortingets teknogruppe. Dette er en relativt uformell gruppe, med Teknologirådet som sekretariat og som formål «å være Stortingets radar for ny teknologi, og forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre».

Det er vel og bra å innhente informasjon om utviklingen, men hvis Stortinget skal være i nærheten av å kunne håndtere de enorme digitale utfordringene som møter både privat og offentlig sektor, er det bare en ting å gjøre. Det må opprettes en digitaliseringskomité snarest mulig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.