Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet hamrer løs på den norske velferdsstaten og etterspør en tillitsreform (innlegg i DN 16. august). Gode innbyggertjenester er hun ikke så opptatt av. Det er viktigere å få bort markedstenkningen og innføre en «tillitsreform».

Margret Hagerup
Margret Hagerup (Foto: Per Thrana)

Venstresiden ønsker videre vekst i offentlig sektor og vil ikke snakke om private tilbydere. Høyre mener at privat sektor er avgjørende for Norges vei ut av koronakrisen. Jobbene som er mistet i privat sektor, må erstattes av nye, private jobber. Da må vi legge til rette for aktivitet og vekst. Mer skatt og større offentlig sektor er det siste vi trenger.

Skattebetalernes penger må brukes med respekt. Det blir stadig viktigere når statens pensjonsutgifter øker og oljeinntektene faller. Vi har derfor gjennomført flere reformer for å kunne tilby bedre tjenester for pengene.

Siden 2015 har vi sørget for at 14 milliarder kroner er omfordelt fra offentlig byråkrati til flere lærere, samferdsel og målrettede skattekutt.

Det har skjedd en digital transformasjon av Nav, der Nav.no nå er det største «Nav-kontoret». Flere enn noen gang benytter nå gode digitale selvbetjeningsløsninger.

Mette Nord hevder også at bruken av deltid går i feil retning. Det er ikke riktig. Etter åtte år med Høyre i regjering har Norge et godt organisert arbeidsliv, med anstendige arbeidsvilkår, der hele faste stillinger er hovedregelen. Målinger viser at hele ni av ti trives på jobb. 90.000 flere kvinner jobber heltid, og andelen midlertidige ansettelser har ikke økt på 25 år, tvert imot har andelen fast ansatte økt.

I 2017 besøkte Ap-nestleder Hadia Tajik Arendal sykehjem for å skryte av at i Ap-styrte kommuner klarte de å få til mer heltid. I TV 2-reportasjen kom det frem at det var nettopp endringene i arbeidsmiljøloven fra 2015 som ga fleksibilitet nok til at turnusen gikk opp og flere fikk tilbud om heltid. Dette demonstrerte for øvrig LO og Mette Nord mot, og Ap har lovet å reversere dette dersom de kommer til regjeringsmakt.

Aps kommuner er verstinger når det gjelder deltid. Seks av ti som jobber deltid i en kommune, jobber i en Ap-kommune. Siden Erna Solberg tok over, har andelen kvinner som jobber deltid falt fra 40 til 35 prosent, og det er særlig unge kvinner med barn som nå velger heltid. Svartmaling fra LO endrer ikke dette.

En tillitsreform gir ikke folk bedre tjenester. Tillitsbasert målstyring skal være et grunnleggende prinsipp i staten, men Høyre vil redusere antall krav for statlige virksomheter.

Vi skal fortsette å fjerne unødvendig rapportering – brukerne skal prioriteres.

Det motsatte av målstyring er detaljstyring, noe Høyre ikke tror gir bedre tjenester. Vi er mer opptatt av kvaliteten enn av hvem som leverer tjenesten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.