I oktober får Norge ny regjering. Det nye flertallet vil sette vanlige folk først og bidra til mindre forskjeller. Dette løftet må gi konkrete resultater for det store flertallet av husholdninger og boligeiere.

Som forbrukerorganisasjon for landets boligeiere har vi noen umiddelbare forventninger til den nye regjeringen:

  • Elavgiften må settes ned.
  • Støtten til energi- og klimatiltak i folks boliger må øke.
  • Kartlegging av skred- og flomfare må styrkes.
  • Staten må bidra i utbedringen av vann- og avløpsnettet.
  • Konkurransen mellom bankene må styrkes.
  • Dagens boligbeskatning må videreføres.

Elavgiften har økt med nærmer 50 prosent på åtte år. For folk flest gir det ikke mening at avgiften forbrukerne betaler for å bruke ren, norsk elektrisk kraft, øker i rekordtempo. Det svekker motivasjonen for omlegging av energiforbruket vårt.

Morten Andreas Meyer
Morten Andreas Meyer (Foto: Elin Høyland)

Avgiftsøkningen rammer usosialt, særlig når strømprisen samtidig går i taket. Elavgiften må derfor trappes ned i årene som kommer, for å sikre rettferdig klimaomstilling og øke farten i det grønne skiftet.

Støtteordningene til tiltak vanlige boligeiere kan gjennomføre for å redusere strømforbruket i egen bolig er svekket de siste årene. Husholdningene får tilbake langt mindre fra Enova enn hva vi betaler inn. Det reduserer lønnsomheten i viktige energitiltak og svekker forbrukernes motivasjon til å være med i den nødvendige klimadugnaden.

Les også NVE-sjefens innlegg: Omlegging av nettleien

Den nye regjeringen må derfor umiddelbart instruere Enova til å styrke støtteordningene for husholdningene og sørge for at pengene når frem.

Ingen vil oppleve en ny Gjerdrum-tragedie eller ødeleggelser etter flom. Men mange av oss bor i områder med risiko for store ødeleggelser og tap av liv. Derfor er det viktig at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) får mer penger til å kartlegge risiko for skred og flom og at tiltak blir raskt iverksatt der risikoen er størst.

Forfallet i vann- og avløpsnettet har pågått i mange tiår. Det ligger en kostnads-, helse- og miljøbombe under bakken. Nødvendig utbedring er beregnet til mer enn 300 milliarder kroner.

Vann- og avløpsgebyrene vil øke drastisk i årene fremover og mer enn hva vanlige husholdninger kan klare. Derfor mener vi at den nye regjeringen i statsbudsjettene fremover må bidra i et spleiselag sammen med forbrukerne og kommunene for å få orden på livsviktig infrastruktur.

Boliglånsutgiftene er den største bokostnaden for de fleste. Konkurransen i bankmarkedet må styrkes, gjennom å gjøre markedet mer gjennomsiktig og å sikre best mulig informasjon til forbrukerne. Vi mener det må innføres økt gjennomsiktighet i rentemarkedet ved at bankene får informasjonsplikt om snittrenter på utbetalte lån siste måned, slik reglene er i Sverige.

Avgiftsøkningen rammer usosialt, særlig når strømprisen samtidig går i taket

Arbeid, helse og bolig utgjør bærebjelkene i velferdssamfunnet vårt. Eierskap til eget hjem legger grunnlaget for gode, trygge og uavhengige liv. Den norske boligmodellen er et resultat av politisk valg, og en skattemodell som gjør at folk med vanlige inntekter har økonomisk evne til å eie boligen selv. Det er en verdi det er viktig for det norske samfunnet å ta vare på.

Derfor er det viktig at den nye regjeringen ikke gjør endringer i boligbeskatningen som svekker vanlige folks muligheter til å eie hjemmet sitt selv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.