To journalister i DN har skrevet en uvanlig konspiratorisk fortelling om økonomiske bidrag til Høyres 2021-valgkamp. Her mistenkeliggjøres både Høyre og folk som bor i Norge, skatter til Norge og har skapt tusenvis av arbeidsplasser i Norge.

Tom Erlend Skaug
Tom Erlend Skaug

Det var umulig å ikke klikke på saken.

«Høyre tror på Norge – pengene strømmer fra Sveits» het det i overskriften.

«Utenlandsk påvirkning av norsk politikk» sto det tidlig i brødteksten.

Men det var ikke sant. Det var påstander fremsatt på fullstendig sviktende grunnlag.

For Høyre har ikke mottatt penger fra Sveits. Ikke i valgåret 2021, og heller ikke siden.

Vi har mottatt sårt tiltrengte bidrag fra nordmenn og fra bedrifter som er registrert i Norge. Det er lovfestet at det er tillatt å gi, med mindre man er utenlandsk statsborger eller ikke oppfyller vilkårene for stemmerett. Bidrag fra utenlandske givere er forbudt, og i 2021 valgte vi selv å returnere en betydelig sum penger fordi giverne var anonyme.

Det er full åpenhet om økonomiske bidrag til alle politiske partier, og enhver som ønsker det kan fortløpende skaffe seg full oversikt på nettsiden partifinansiering.no.

I valgår har Arbeiderpartiet fått overført mer penger fra LO alene, enn Høyre samler inn totalt. Høyre trenger hver eneste krone vi kan få, skal vi kunne drive valgkamp på noenlunde like vilkår med Ap. Uten disse bidragene blir norske valgkamper rått parti rent økonomisk, i venstresidens favør.

I motsetning til Ap belønner ikke vi våre givere med plasser i sentralstyre eller valgkomité. I Høyre er det medlemmene og partidemokratiet som vedtar hva slags politikk vi skal føre.

Det største bidraget DN søker å fremstille som med koblinger til utlandet, kommer fra Canica as. Et helnorsk selskap som ble etablert i 1985 av Stein Erik Hagen for å kontrollere Rimi-kjeden, som han grunnla og drev med suksess i mange år. I dag er Canica blant annet største eier i Orkla. Et norsk selskap som sysselsetter over 20.000 mennesker.

Agra as er et norsk selskap med norske eiere. Det samme er Sundt as. To familieeide bedrifter som på hver sin måte er en del av Norges stolte industri- og næringslivshistorie.

Jeg er glad for at disse i flere omganger har ønsket å støtte Høyre økonomisk.

Bak selskapene T. Kolstad Eiendom as og Pecunia as, står eiere hvorav noen har valgt å flytte til Sveits etter regjeringsskiftet i 2021. Altså etter at de sist ga penger til Høyre.

Høyre synes det er trist at Støre-regjeringens næringspolitikk gjør at noen bedriftseiere ser seg nødt til å flytte fra Norge av hensyn til bedriften. Det er synd for bedriftene som mister lokalt eierskap, for lokalsamfunnene de forlater og for fellesskapet som mister skatteinntekter. Økt formuesskatt tvinger folk til å ta utbytte fra bedriften uansett om driften går bra eller dårlig. Det blir mye å rette opp i hvis vi vinner valget i 2025.

Samtidig har også Høyre moderert vårt syn på formuesskatten de siste årene. Vi har ikke lenger i programmet at vi ønsker å fjerne hele skatten, da vi mener det ikke finnes ansvarlig økonomisk handlingsrom for det de kommende årene.

Vi vil fortsatt fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, da den pålegger eiere av norske arbeidsplasser store kostnader som utenlandske eiere slipper å betale. Alle som er opptatt av norsk eierskap, burde være for å fjerne den.

Men disse nyansene passet vel ikke inn i journalistenes narrativ om at alle rike mennesker bare bryr seg om skatt og at Høyre gjør som de befaler.

Også Dagens Næringsliv har eiere, som igjen har eiere, som igjen har deleiere, basert i andre land enn Norge. For ikke å snakke om sterke bånd til skipsrederfamilier.

Og de er eiere. Ikke bare økonomiske bidragsytere.

Jeg tror ikke det sier noe om «sjelen» til de to journalistene bak denne saken, for å bruke deres egne begreper. Jeg tror heller ikke det påvirker dem i deres daglige arbeid i glasshuset i Christian Krohgs gate.

Men kanskje burde også de prøve å se forbi egne fordommer. Mot både Høyre og mot folk som skaper arbeidsplasser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.