Jeg utfordret Kristin Clemet til å redegjøre for hvorfor hun mener avkommersialisering av offentlig finansierte velferdstjenester er politisk ideologi og ikke fortjener merkelappen fag (kronikk i DN 3. mars). Hun svarer meg 6. mars. Men ikke på det jeg spør om.

I stedet anklages jeg for å skrive «merkelig» og «konspiratorisk». Og hun gjentar sin egen påstand om at et annet mandat for utvalget ville gitt grunnlag for en «mer faglig debatt».

Så da er vi jo like langt.

Det er ikke konspiratorisk å holde muligheten åpen for at Clemet kan ha påvirket embetsverket på den ene eller annen måte. Det er et faktum Kristin Clemet er en politisk influenser med stort nettverk.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er ansvarlig departement for utvalget. Det er et annet faktum at dagens departementsråd i KDD var den kanskje mest sentrale byråkraten i Clemets skolepolitiske prosjekt på 2000-tallet. Han var sekretær i det omstridte Søgnen-utvalget (Kvalitetsutvalget), som la grunnlaget for Clemets kvalitetsreform og innføring av nasjonale tester i grunnskolen. Og han ble under Clemets statsrådstid leder for det nyopprettede Utdanningsdirektoratet.

Disse fakta betyr selvsagt ikke at de har snakket sammen nå. Men Clemets anbefaling om at regjeringen i stedet bør la departementet finne ut hvordan kommersielle velferdstilbydere kan utfases, kan leses i lys av disse fakta.

Og hvorom allting er, så er et tredje faktum at den nye setningen i mandatet, som altså kom inn etter at utvalget ble oppnevnt, er helt i tråd med den argumentasjon som Clemet med stor intensitet har fremført om at en slik setning er helt nødvendig for at mandatet skal tilfredsstille utredningsinstruksen. Utredningsinstruksen er fag av ypperste klasse.

Ironisk nok er det nettopp denne setningen som førte til at mandatet spriker, noe som samme Clemet i neste åndedrag passer på å påpeke og kritisere regjeringen for.

Det opprinnelige mandatet – uten denne setningen – ligger for øvrig fortsatt på regjeringens hjemmesider, lenket til oppnevnelsen av utvalget i statsråd den 12. august 2022.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.