Debatten om selvkjørende teknologi – autonomi – rommer alt fra optimistiske fremtidsvisjoner, der all person- og varetransport skal bli autonom, til skeptikerne som hevder at autonomi aldri, eller iallfall ikke på mange år, blir en realitet, fordi hverken teknologi, regulatoriske rammer eller samfunnet generelt er klare for det.

I Posten har vi tro på at autonomi får betydning både på kort og lang sikt.

Vi tror også at Norge er godt posisjonert for tidlig å realisere effekter av autonomi, og med aktiv bruk av mulighetene teknologien gir, kan det skapes ny norsk industri.