Vidar Strømme, advokat i advokatfirmaet Schjødt

Presset mot menneskerettighetene

Menneskerettighetene er ikke svekket, slik professor Ole Gjems-Onstad hevder.

Publisert: Oppdatert:

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har innført kriterier som innebærer en mindre detaljstyring av nasjonalstatene som er med i ordningen. Det dreier seg om grundige og fornuftige justeringer, tuftet på at nasjonalstatenes håndheving av de samme menneskerettighetene etter hvert er modnet, skriver artikkelforfatteren. Her fra bygningen som huser EMD i Strasbourg i Frankrike.
Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har innført kriterier som innebærer en mindre detaljstyring av nasjonalstatene som er med i ordningen. Det dreier seg om grundige og fornuftige justeringer, tuftet på at nasjonalstatenes håndheving av de samme menneskerettighetene etter hvert er modnet, skriver artikkelforfatteren. Her fra bygningen som huser EMD i Strasbourg i Frankrike. (Foto: Frederick Florin/AFP/NTB Scanpix)