Arbeidslivskriminaliteten koster 28 milliarder kroner i året, ifølge en NHO-rapport laget av Samfunnsøkonomisk analyse. Kontroll, lover og regler er gjerne virkemidlene som blir etterspurt for å gjøre noe med problemet.