Frisvold mener at vi «neglisjerer at vi i praksis er i en monopolposisjon». Vi er enige i at et pristak kan være hensiktsmessig hvis en monopolist holder igjen tilbudet for å skru opp prisen. Men takk og pris er ikke Russland monopolist i gassmarkedet! Etter at Russland skrudde igjen gasskranen, har Norge økt gassproduksjonen, delvis på bekostning av oljeproduksjonen. Dessuten: Skip fra fjerne strøk kommer med flytende gass (lng) til Europa.

Frisvold mener at gassprisen «i stor grad har vært anført av oljeprisen». Det stemmer historisk, men i dag er det betydelig spothandel med gass i Europa, der prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Mens prisen på gass i Europa er omtrent doblet siden Russlands invasjon i Ukraina, er oljeprisen noe lavere i dag enn da invasjonen startet.

Den skyhøye prisen på gass skyldes først og fremst en kraftig reduksjon i tilbudet av gass fra Russland, noe som har skapt en betydelig ubalanse i gassmarkedet i Europa. Andre forhold har også spilt inn og påvirket tilbud og etterspørsel, men i mindre grad. For å gjenopprette balanse i markedet, må tilgangen økes eller forbruket reduseres (eller begge deler). Det er nettopp dette den høye prisen bidrar til. Den gjør det mer interessant å eksportere dyr lng til Europa, og den gir incentiver til å bruke mindre gass.

Et pristak gjør det motsatte. Etterspørselen etter gass vil da overstige det begrensede tilbudet. Resultatet blir at noen kunder ikke får kjøpt det de ønsker; de blir rasjonert. Er det virkelig dette Frisvold ønsker? Man kan ikke regulere seg bort fra det faktum at EU akkurat nå har lite tilgang til gass.

Forrige uke sendte 15 medlemsland i EU brev til Europakommisjonen der de krevde makspris på gass. Kommisjonen har igjen vendt tommelen ned, forståelig nok.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.