James Stove Lorentzen, leder av Helse og sosialkomiteen i Oslo, inviterer i DN 4. januar til en faktabasert debatt om de kommersielle selskapenes rolle som tilbydere av tjenester til det offentlige. Han hevder at kritikerne mistenkeliggjør selskapenes motiver, og at enkelte av påstandene er rene myter.

Lorentzen påstår at det er en myte at selskapene er hjemmehørende i skatteparadiser. Ja, det er ikke tilfelle, de aller fleste vil vi tro er skattemessig hjemmehørende i Norge. Men det er et betydelig innslag av flernasjonale konserner i denne bransjen som aktivt benytter seg av skatteparadiser for å redusere sin skattepliktige inntekt i Norge. Mange av selskapene har som Lorentzen nevner eierselskaper i skatteparadiser.

Aktiviteten til såkalte private equity-fond (PE-fond) dreier seg i stor grad om oppkjøp av ikke børsnoterte selskaper, tilføre dem kapital og kompetanse, for så å selge seg ut igjen etter syv-åtte år. De oppkjøpte selskapene blir ofte knyttet til flernasjonale konserner i løpet av denne prosessen.

Disse oppkjøpsfondene har dermed en sentral rolle i globaliseringen av norsk næringsliv. Hvordan kvaliteten på tjenesteytingen blir, må vurderes fra sak til sak.

Derimot vil skattebetalingen fra de oppkjøpte objektene regelmessig blir sterkt redusert.

Slike oppkjøp i Norge skjer normalt fra PE-fond lokalisert på de britiske kronkoloniene Jersey og Guernsey. Oppkjøpet finansieres med maksimale lån. Disse lånene blir plassert i et eller flere holdingselskaper i Norge, slik at rentekostnadene skattemessig kan avregnes mot overskuddet i det oppkjøpte selskapet.

Den reduserte skattebetalingen har stor negativ betydning for Norge, samtidig som eiere og investorer i oppkjøpsfondene henter stor profitt.

Selskapenes skattebetaling er halvert de siste årene, fra 307 milliarder i 2012 til 159 milliarder i 2017. PE-oppkjøpene har bidratt til dette skattetapet.

På Jersey og Guernsey skattlegges PE-fondenes overskudd med null prosent. Jersey og Guernsey er direkte underlagt den britiske monarken og britisk rettssystem.

At skatteparadiser er et nøytralt møtested for investorer og forretningsdrivende fra forskjellige land, er en gammel myte. Derimot tilbyr skatteparadisene minimale reguleringer for oppkjøpere og investorer og muligheter til å holde investeringer skjult. For Jersey og Guernsey er nærhet til London City viktig for innhenting av lån og det gunstige skattekonseptet er en viktig faktor som sikrer at PE-investeringene blir profitable.

Lorentzen påpeker også at eierne ikke tar ut store utbytter. Det kan sikkert være riktig i mange tilfeller, og etterlater som et mysterium hvordan de sentrale eierne likevel ender opp med store formuer. Utbytte er imidlertid bare en av flere kilder til inntekt for eierne.

Utover dette har eierne inntekt fra gevinst på aksjene, både ved realisasjon til andre og ved tilbakekjøp til konsernene, videre kan det være betydelige inntektsoverføringer på renter på kapitalinnskudd, royaltybetalinger og høyt prisede administrative gebyrer.

Ingrid Hjertaker, politisk rådgiver, i Tax Justice Network – Norge.
Ingrid Hjertaker, politisk rådgiver, i Tax Justice Network – Norge.

Vi ser også at eierne av flernasjonale konserner etablerer partnerskap rundt kapitalkrevende driftsmidler og henter ut betydelige leieinntekter.

Gregar Berg-Rolness, faglig rådgiver i Tax Justice Network – Norge.
Gregar Berg-Rolness, faglig rådgiver i Tax Justice Network – Norge.

I den globale økonomien bygger de sentrale eierne i flernasjonale konserner opp enorme formuer, i stor utstrekning plassert i utlandet. For skattemyndighetene er den nærmest altomfattende globale sammenhengen en ny utfordring, både når det gjelder innsikt i transaksjoner og eierforhold, behovet for nye regler og etablering av nye systemer for skattlegging.

Det er ingen myte at de kollektive velferdsordningene ligger i vektskålen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Det er kun to av ungdomspartiene som ikke vil legge ned oljenæringen så fort som mulig. Hva er det disse ungdomspolitikerne ikke har forstått?
01:44
Publisert: