Ingen av de senere norske regjeringer har snakket høyere om psykisk helse enn denne. «Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet», sa de da de før valget la frem sin strategi for god psykisk helse. Hvor mye brukte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på forebygging av psykiske lidelser i fjor? Praktisk talt ingenting. Det viser Helseregnskapet 2017 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Figuren viser fordelingen på ulike tjenesteområder. Det svarte feltet viser andelen brukt på forebygging.