Norfund-direktør Kjell Rolands innlegg 13. januar bekrefter inntrykket av at han ikke forstår hva vi snakker om. Vårt primære krav er ikke, som han hevder, at de bedriftene Norfund investerer i skal være «aktive forkjempere for likestilling», selv om det hadde vært helt i tråd med signalene fra staten – Norfunds eier.

Fokus’ anliggende er å forhindre brudd på kvinners menneskerettigheter knyttet til næringsinvesteringer i utviklingsland. I praksis betyr det å forebygge og begrense risikoen for at gravide kvinner får sparken, at de blir utsatt for seksuell trakassering og utnytting på jobben, at jorden de lever av, og på, blir beslaglagt uten at de får noen form for kompensasjon, at de grovt underbetales i forhold til menn og at de eksponeres for farlige kjemikalier uten tilstrekkelig beskyttelse, noe som medfører stor fare for helseskader hos både kvinnene og deres ufødte barn.