Arbeiderpartiet har alltid kjempet for at felles velferd skal være på felles hender. Likevel har høyresiden den siste tiden hatt som strategi å gjøre dette standpunktet, som det for øvrig er bred oppslutning om i folket, til noe radikalt. På lederplass 31. august spør DN til alt overmål om jeg har begynt å røyke Rødts program. Men det er nok heller DN som ikke har lest Arbeiderpartiets program.

Det har aldri vært vår politikk at velferden og eldreomsorgen skal overtas av kommersielle selskaper.

De siste årene har vi sett at stadig flere investorer bruker kapitalen sin på å kjøpe seg opp i kommersielle velferdsselskaper, altså selskaper som er offentlig finansiert, men ikke offentlig eid. Samtidig har høyresiden hevdet at det nesten ikke er penger å tjene på slike investeringer. For å motbevise det valgte jeg å bruke Oljefondets investering i et svensk selskap som driver tre sykehjem i Oslo som eksempel. Når fondet går inn i kommersiell velferd, er det den beste bekreftelsen på at høyresiden tar feil. Det er mye penger å tjene på velferd.

Det betyr likevel ikke at det er klokt å investere i kommersielle velferdsselskaper.

Norge trenger nye næringer og flere ben å stå på. For å få det til, trenger vi et kapitalmarked som verdsetter økonomisk vekst, innovasjon, omstilling og risiko. Varsellampene bør blinke om investeringskapital kanaliseres inn i 100 prosent offentlig finansiert velferd fremfor i bedrifter som skaper nye og lønnsomme arbeidsplasser.

Jeg er særlig bekymret for at vi i Norge ikke klarer å kanalisere nok kapital til den tidlige utviklingsfasen for potensielle vekstbedrifter og til kommersialisering av forskningsresultater.

Et velfungerende kapitalmarked investerer i næringslivet, ikke i velferden. Det bør gjelde uansett om man forvalter fellesskapets oljepenger eller private sparepenger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.