Siv Jensen (Frp), finansminister

Viktige veivalg for folkets sparepenger

Oljefondets investeringer bør ikke ha andre føringer enn de finansielle, heller ikke utviklingsformål eller det grønne skiftet.

Publisert: Oppdatert: