Regulering er ikke hele løsningen

Forslaget til regulering som har vært på høring, legger opp til å treffe balansen mellom flere viktige hensyn.

Pål Wien Espen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Pål Wien Espen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Publisert 20. November 2023, kl. 10.07Oppdatert 22. November 2023, kl. 12.30