Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet skriver i DN at Nkom ikke går langt nok i forslag til regulering for å sikre reell valgfrihet og bedre konkurranse i bredbåndsmarkedet. Forbrukerrådet ber Nkom ta tøffere grep for å oppnå bedre valgfrihet, lavere priser og høyere kundetilfredshet – og middelet Forbrukerrådet foreskriver er blant annet å åpne alle bredbåndsnett i Norge.

Vi i Nkom jobber hver dag for at flere skal kunne delta fullverdig i et digitalt samfunn. Da er tilgang til god bredbåndsforbindelse viktig. Vi er helt enig med Forbrukerrådets direktør i at kunder skal ha valgfrihet. Vi er også enig i at konkurransen i bredbåndsmarkedet er for svak og at den må styrkes, slik at bredbåndskunder har mulighet til å velge mellom flere leverandører når de skal kjøpe bredbånd.

Forbrukerrådet har også rett i at Nkoms såkalte «SMP-regulering» er et viktig verktøy for å oppnå valgfrihet, men dette regelverket kan ikke løse alt. Vi forholder oss til et EU-regelverk som etter vår oppfatning ikke gir rom for å kreve åpning av alle bredbåndsnett per i dag. Dessuten skal ulike hensyn avveies i bruken av regelverket, herunder investeringsinteresse.

Forslaget til regulering som har vært på høring, legger opp til å treffe balansen mellom flere viktige hensyn.

Løsningen er derfor ikke så enkel som det Forbrukerrådet legger opp til. Å åpne nettene vil alene heller ikke bidra til vårt felles mål om å gi reelle valgmuligheter for bredbåndskundene. Vi trenger flere virkemidler, og noen av dem har vi i mobilmarkedet i dag.

Både retten til å bytte leverandør uten at det tar for lang tid før bytte er gjennomført, mulighet til å orientere seg i ulike tilbud gjennom en prissammenligningstjeneste og at det er forbudt med såkalt «winback», altså å gi et ekstra godt tilbud til kunder som har valgt ny leverandør, er viktige eksempler på dette.

Vi ser at tiltakene samlet styrker konkurransen til det bedre for mobilkundene, og det er gode grunner til å se på hvordan lignende tiltak kan styrke konkurransen i bredbåndsmarkedene. Vi i Nkom tror også på dialog med bransjen kan bringe oss raskere til mål enn lange og ikke minst omfattende reguleringsprosesser.

Vi har derfor igangsatt en omfattende dialog med aktørene for å skape forståelse av at å åpne nettene er veien å gå. Og vi opplever at bransjen lytter. Men vi jobber selvfølgelig parallelt med å utarbeide grunnlaget for reguleringen.

Vi i Nkom er beredt til å bruke hele spekteret av virkemidler vi har til rådighet for å lykkes, men resepten Forbrukerrådet foreskriver, er en medisin som vi ikke har i dag, og som vi tror uansett ikke bringer oss i mål. Veien til målet krever ulike virkemidler. Ett av de viktigste virkemidlene er dialog med bransjen, og vi inviterer Forbrukerrådet med i denne dialogen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.