Janne Haaland Matlary innleder sin kronikk om USAs sikkerhetsgaranti i fredagens DN med å hevde at «Gud hjelper den som hjelper seg selv, heter det i Skriften. Det er en sentral lærdom».

Jeg tviler ikke på at hovedpersonen i kronikken, president Donald Trump, tror fullt og fast at det forholder seg slik.

Men utsagnet Matlary gjengir, står slettes ikke i Skriften. Og det er det gode grunner til; det går helt på tvers av det Bibelen forfekter, både når det gjelder synet på Gud og mennesker. Den interesserte leser vil raskt se at forestillingen om at den Allmektige er ekstra velvillig innstilt og hjelpsom overfor de selvhjulpne, ikke har noen forankring der. Snarere tvert imot.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.