Kari Elisabeth Kaski (SV) stiller en god diagnose i sin kronikk i DN 6. september, «Renteøkninger nå er feil medisin, gammel resept mot ny sykdom», men medisinmiksen vil kunne gjøre vondt verre. Både den akutte energisituasjonen vi ser nå, men også mer langsiktige prognoser, viser at det trengs mer energi. Etter Putins invasjon av Ukraina har betydningen av energiforsyningssikkerhet, på både kort og lang sikt, blitt tydeliggjort. EU har derfor i en felles EU-Norge-erklæring uttrykt sin støtte til at det fortsatt skal letes og investeres på norsk sokkel, slik at EU kan sikres olje og gass også på lengre sikt enn 2030.

Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er forventet å falle de neste tiårene. I august la Oljedirektoratet frem sin ressursrapport, hvor det tydelig fremkommer at utvinningen fra eksisterende felt, utbygging av drivverdige funn og fortsette aktiv utforskning av areal, er viktig for å bremse produksjonsfallet. Samtidig må vi jobbe med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.

I Norges Banks pengepolitiske rapport fra juni kan vi lese at prisene for olje og gass er betydelig høyere enn prognosene i mars-rapporten, og at denne prisøkningen er med på å gi press på rentene.

Energiprisene er høye fordi det er mismatch mellom tilbud og etterspørsel. For å redusere denne effekten, må det investeres både i energieffektiviserende tiltak og i energiproduksjon. Produksjon av og investeringer innen olje, gass og havvind vil være viktig for Europa fremover. At aktivitetsplanene innen olje og gass opprettholdes, samtidig som vi kommer i gang med havvind, vil være viktig for å sikre at Norge fortsetter å være en pålitelig og mangfoldig energileverandør til Europa.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.