I DN onsdag skriver Jan R. Steinholt, rådgiver i Nei til EU om Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE (RME). Han skriver at:

  • RME har til oppgave å overvåke at politiske myndigheter ikke prøver å omgå lover og regler.
  • RME «begrenser politisk handlingsrom» i forbindelse med Statnetts ønske om å sette energileddet i nettleien til null.
  • Han hevder også at regjeringens forslag om redusert nettleie blir delvis punktert av RME.

Ingenting av det er riktig.

RME er et norsk forvaltningsorgan, underlagt den norske forvaltningsloven, og organisert som en egen enhet i NVE. RME har i oppgave å påse at aktørene i det norske kraftmarkedet – altså produsenter, leverandører, nettselskaper og systemansvarlig, samt deres kunder – holder seg til de lover og regler som regjeringen og Stortinget har besluttet at skal gjelde i Norge.

RME er blant annet satt til å håndheve forskrift om kontroll av nettvirksomhet, som omfatter regler om utformingen av energileddet. Dette er særnorske regler som har vært gjeldende siden 1993. Reglene kan endres av Olje- og energidepartementet og har ingenting med EU å gjøre.

Vår vurdering i den konkrete saken om Statnett og energileddet begrenser ikke Regjeringens forslag om redusert nettleie. Tvert imot er regjeringens forslag basert på et innspill fra RME.

RME har nå fått i oppdrag fra departementet å konkretisere den nye ordningen som skal sørge for at de ekstraordinært høye flaskehalsinntektene til Statnett kommer nettkundene til gode.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.