Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Robuste banker i krisescenario

Det mest interessante med stresstesten omhandler bankenes robusthet

Publisert: Oppdatert:

Stresstesten viser at de fleste bankene er robuste mot nedgangstider.
Stresstesten viser at de fleste bankene er robuste mot nedgangstider. (Foto: Gunnar Lier)