Rødts kritikk av PBL og private barnehager er like forutsigbar som den er basert på myter og ideologi.

I et innlegg i DN 3. mars forsøker Seher Aydar å marginalisere de private barnehagenes utvilsomme betydning for økt yrkesdeltagelse blant kvinner og økt likestilling. Argumentene hennes er preget av de ideologiske vrangforestillingene som gjerne oppstår når verden analyseres gjennom kommunistiske briller.

La meg derfor rydde opp med noen fakta:

I 2002 sto 30.000 barn i barnehagekø. De viktigste årene etter barnehageforliket sto private for nesten to av tre nye plasser. I regjeringens ferske perspektivmelding blir utbygging av full barnehagedekning pekt på som avgjørende med tanke på kvinners deltagelse i utdannelse og arbeid.

Private barnehager presser ikke lønnsnivået til de ansatte. Minst 95 prosent er omfattet av en tariffavtale som er fremforhandlet av fagforeningene. Minstelønnssatsene i PBL-tariffen er litt høyere enn i KS-tariffen for 19 av 24 eksempelansatte assistenter, fagarbeidere og barnehagelærere. Pensjonsordningene våre tåler alle sammenligninger med offentlig tjenestepensjon.

Private barnehager har jevnt over gode arbeidsvilkår. De oppfyller i minst like stor grad som kommunale barnehager gjeldende bemannings- og pedagognorm. 97 prosent av de ansatte i barnehagesektoren er fornøyde med jobben sin, og alle typer private barnehager kommer minst like godt ut som de kommunale. Det legemeldte sykefraværet er dessuten systematisk lavere i private enn i kommunale barnehager.

De store private fortjenestene som har vært i sektoren, kan oftest knyttes til salg av eiendom – ikke drift av barnehager. I gjennomsnitt hadde private barnehager et årsresultat på 2,2 prosent i 2019.

Private barnehager påvirker ikke velferden negativt – tvert imot. Tall fra Agenda Kaupang viser at samfunnet hvert år sparer milliardbeløp på private barnehageplasser sammenlignet med om kommunene skulle drevet alle plassene selv.

Konklusjonen er at private barnehager gir mer velferd for skattepengene og at Rødt setter egen ideologi over fellesskapets interesser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.