Professor Jardar Østbø hevder i DN 10. februar at staters suverenitet er blitt utvannet de siste tiårene. Han synes å mene at dette folkerettslig kan begrunne Russlands rett til å bruke militærmakt mot Ukraina. Han tar feil når det gjelder folkerettens generelle regler om staters territorielle suverenitet, og han tar feil om Ukrainas vern mot militær aggresjon.

Det er ganske enkelt ikke riktig at FNs generalforsamling i 2005 åpnet for staters ensidige rett til humanitær intervensjon under betegnelsen «Responsibility to Protect» (R2P). Tvert imot: Vedtaket sier utvetydig i avsnitt 139 at slik intervensjon skal gå «through the Security Council», altså med et mandat fra Sikkerhetsrådet. Fokus er på «collective action», ikke enkeltstaters vilkårlige inngripen. FN-paktens grunnbestemmelser står urokket.

Et slikt mandat ble som kjent gitt for å bekjempe Gaddafi i Libya. Erfaringene med denne operasjonen kan innebære at tilsvarende mandat ikke blir gitt på nytt. Men det står fast at stater eller regionale organisasjoner som Nato ikke har rett til humanitær intervensjon uten mandat fra Sikkerhetsrådet.

Det er uklart hvordan Østbø mener at det «liberale hegemoniet og globaliseringen» skulle gi grunnlag for Russland for bruk av militærmakt mot nabostaten. Kort og godt blander han sammen sine egne politiske analyser med hva han mener er de folkerettslige reglene – og han tar feil når det gjelder disse.

Det er avgjørende viktig å holde fast ved at folkeretten inneholder et absolutt forbud mot å invadere andre stater. Like absolutt er forbudet mot å true med maktbruk. Disse forbudene er av spesiell betydning for småstater som Norge – la oss ikke bidra til at de utvannes gjennom at det spres misforståelser om elementær folkerett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.